niedziela, 26 maja 2013

Kłamstwo Solidarności

Solidarność była dosyć zręcznie zaaranżowanym oszustwem.

Według oficjalnej propagandy Niezależny i Samorządny Związek Zawodowy Solidarność przyczynił się do upadku komunizmu i był fundamentem, z którego wyrosła odnowiona Polska, rzekomo wolna i demokratyczna.

Dziś możemy już ostatecznie stwierdzić, że NSZZ Solidarność został stworzony przez dyktaturę komunistyczną rękami jej agentów. Tu i ówdzie zaplątały się w Solidarność jednostki uczciwe, ale były zmarginalizowane i nie miały wpływu na bieg wydarzeń.

Komunistom potrzebna była wymówka, aby odejść od komunizmu jawnego i dokonać takiej reorganizacji, aby utrzymać władzę w warunkach upozorowanej demokracji.

Zarówno życiorysy czołówki działaczy Solidarności, jak i ich słowa i czyny dowodzą, że Solidarność była tylko kolejną komunistyczną sztuczką. Była to tylko zmiana dekoracji, choć trzeba przyznać, że przeprowadzono ją ze sporym zaangażowaniem i rozmachem.