poniedziałek, 19 maja 2014

Sfałszowana narracja. Kradzież własności intelektualnej

Zbigniew Rybczyński, znany m.in. jako reżyser filmów animowanych, ogłosił w połowie maja 2014, że zamierza zrzec się polskiego obywatelstwa w związku z tym, co go spotkało w ostatnim czasie ze strony pracowników Ministerstwa Kultury i ministra Zdrojewskiego.

Sprawa miała się zacząć w marcu 2012 wykryciem przez Rybczyńskiego nadużyć finansowych w instytucji, w której miał pracować nad powstaniem swojego studia. W październiku 2013 Rybczyński stracił pracę. Media informują, że Rybczyński wytoczył dwa procesy sądowe, jeden we Wrocławiu, drugi w Warszawie. Szczegółów jest więcej.

Ten konflikt jest konfliktem pozornym. Ta komedia jest odgrywana dla zagłuszenia pewnego dramatu, który dzieje się z dala od mediów.

Pokazowe konflikty, które nie są konfliktami, a jedynie są pustą grą teatralną, to standardowy chwyt junty, która w ten sposób próbuje dokonać kradzieży zupełnie innej, prawdziwej narracji.

Dyktatura junty polega między innymi na tym, że jej funkcjonariusze usiłują kraść autentyczne historie, autentyczne dramaty, które dzieją się w Polsce. Jest to specyficzna forma kradzieży własności intelektualnej. Próba kradzieży historii, która już się zdarzyła w Polsce, ale jeszcze nie została opowiedziana i opisana publicznie. Junta próbuje kopiować główne elementy prawdziwych historii i rozgrywać je w mediach, aby zagłuszyć historie prawdziwe i ich bohaterów, a tym samym nie dopuścić do utraty kontroli nad narracją publiczną.

Sprawa z Rybczyńskim i Zdrojewskim jest taką właśnie ukradzioną, sfałszowaną historyjką.

wtorek, 13 maja 2014

Marta Eggerth

26 grudnia 2013 zmarła Marta Eggerth. Miała 101 lat. W polskich mediach wspomniano o tym półgębkiem. Nie zauważyłem w telewizji żadnego materiału na ten temat. W prasie ukazały się jedynie krótkie artykuły.

Bardziej dokładne wspomnienia o Marcie Eggerth ukazały się w

The Telegraph
The Guardian
The Washington Post
The Boston Globe

Była śpiewaczką operetkową i żoną Jana Kiepury, znanego polskiego tenora. Występowali razem w filmach muzycznych. Zdobyli wielką popularność. Po wybuchu drugiej wojny światowej wyjechali do USA.

Jan Kiepura wybudował w 1933 hotel Patria w Krynicy. Po wojnie władze komunistyczne zabrały Patrię. Marta Eggerth starała się o odzyskanie jej, ale bez skutku. Oficjalne deklaracje o odejściu od komunizmu i powrocie prawa w Polsce okazały się nieprawdziwe.

poniedziałek, 5 maja 2014

Michelagnolo Galilei

Był bratem Galileusza (Galileo Galilei, 1564-1642), włoskiego filozofa przyrody, astronoma i matematyka. O osiągnięciach Galileusza wiele wiadomo. Rzadko jednak wspominany jest jego młodszy brat, Michelagnolo (1575-1631), który był lutnistą i kompozytorem, tak jak ich ojciec Vincenzo. Michelagnolo przebywał w Polsce w latach 1593-1599 i 1600-1607, prawdopodobnie na dworze Radziwiłłów. W Polsce istniało wówczas duże zapotrzebowanie na muzykę. Przybywało wielu muzyków z zachodniej Europy. Popularni byli zwłaszcza lutniści. Życie muzyczne skupiało się w kilku ośrodkach muzycznych (Kraków, Gdańsk, Toruń, Wilno). Wydawano drukiem wiele utworów na lutnię.

Propaganda komunistyczna i postkomunistyczna unikała mówienia i pisania o tym.