wtorek, 22 września 2015

Zespół Pieśni i Tańca NKWD u Jana Pawła II w Watykanie w 2004

W 1939 w Związku Radzieckim powstał Zespół Pieśni i Tańca NKWD, który dziś nazywany jest Chórem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W języku rosyjskim MSW to Министерство Внутренних Дел, czyli МВД. Dlatego w transliteracji łacińskiej nazywany jest MVD Ensemble. Słowo "Ensemble", czyli zespół obejmuje prócz chóru także tancerzy i muzyków grających na instrumentach.

Są dwa zespoły posługujące się nazwą Chór Armii Czerwonej. Jednym z nich jest Chór Aleksandrowa, założony w 1929 w ramach Ministerstwa Obrony ZSRR. Drugim jest Chór MVD. Pełna nazwa brzmi więc Chór Armii Czerwonej Zespół MVD (the Red Army Choir MVD Ensemble), który jest dziś oficjalnym chórem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

Zbrodnię ludobójstwa na polskich oficerach w Katyniu przeprowadziło w 1940 NKWD pełniące funkcję ministerstwa spraw wewnętrznych.

W 2004 papież Jan Paweł II zaprosił Zespół na występ specjalny z okazji 26 rocznicy swego pontyfikatu. Koncert odbył się 15 października 2004. Wśród piosenek wykonanych tego wieczoru była piosenka "Oka", piosenka jednoznacznie kojarzona z dywizją wojska komunistycznego utworzoną w 1943 w Związku Radzieckim. Repertuar koncertu został uzgodniony z papieżem wcześniej.

Jan Paweł II konsekwentnie odmawiał odprawienia nabożeństwa w intencji polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w Katyniu. Zapraszając do Watykanu pod koniec swego życia zespół reprezentujący tradycje NKWD, Karol Wojtyła jednoznacznie wyraził swoje sympatie polityczne.

Należy więc wreszcie zaprzestać głoszenia kłamstwa, jakoby papież Jan Paweł II przyczynił się do "obalenia" komunizmu. Komunizm nie został obalony, a JPII nie był jego przeciwnikiem.

poniedziałek, 21 września 2015

Chór Armii Czerwonej w Polsce

Co roku przez wiele lat przyjeżdżał do Polski chór Armii Czerwonej Związku Radzieckiego. Chór Aleksandrowa. Zapraszanie na regularne występy reprezentantów armii odpowiedzialnej za ludobójstwo nie jest normalne.

13 września wysłałem do organizatorów trasy w Polsce, agencji EAR, następujący email:

Sent: Saturday, September 13, 2014 12:30 AM
To: ear@ear.com.pl
Cc: dwz@mkidn.gov.pl; listy@prezydent.pl; kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl
Subject: Trasa Chóru Aleksandrowa w 2014

Szanowni Państwo,

chciałbym się dowiedzieć, czy wzorem lat ubiegłych Chór Aleksandrowa będzie odbywał tournee po Polsce z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej, czyli w pierwszej połowie listopada?

Czy Chór ma w repertuarze piosenki więźniów sowieckich obozów koncentracyjnych? Moi rodzice spędzili w tych obozach łącznie 17 lat i chętnie zapoznałbym się z wytworami kultury obozowej.

Byłbym wdzięczny za przesłanie informacji o trasie koncertowej Chóru w roku 2014.

Z poważaniem,
[...]
22 września 2014 otrzymałem wprawdzie wiadomość od agencji EAR organizującej trasę chóru, ale nie zawierała ona właściwie żadnej treści. Kiedy ponownie zajrzałem do witryny ear.com.pl, okazało się, że trasę chóru w Polsce odwołano, nie podając przyczyny. Agencja EAR specjalizuje się w organizacji imprez rosyjskich w Polsce.

Na listopad i grudzień 2015 planowane są jednak kolejne występy chóru w Polsce.

Metodologia wychowania ideowego w komunistycznym wojsku polskim

W czerwcu 1980 Żołnierz Wolności drukował cykl artykułów w oparciu o książkę generała majora prof. dra D. A. Wołkogonowa z ZSRR. Pełne posłuszeństwo i pełne oddanie sprawie komunizmu w wojsku komunistycznym.
Dni Kultury Radzieckiej 1980

Żołnierz Wolności, 25 kwietnia 1980


[...]
Rolę folkloru we współczesnej twórczości omawiano w czasie spotkania, jakie odbyło się 23 bm. w Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie. [...]

Do Szczecina przybyła oficjalna radziecka delegacja uczestnicząca w obchodach "dni" w Polsce pod przewodnictwem zastępcy ministra kultury ZSRR Wasilija Kucharskiego.

Goście wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami władz partyjnych i państwowych Szczecina [...].


niedziela, 20 września 2015

Obchody 110 rocznicy urodzin W. I. Lenina

...Partia i Lenin - bliźnięta, bracia
kogo bardziej matka historia ceni?
Mówimy - Lenin, a w domyśle - partia
mówimy - partia, a w domyśle - Lenin...
W. Majakowski

Żołnierz Wolności, 23 kwietnia 1980


W związku ze 110 rocznicą urodzin Włodzimierza Lenina i 35 rocznicą podpisania polsko-radzieckiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej odbyły się w całym kraju liczne uroczystości.

Przy pomniku Lenina w Mysłowicach-Wesołej odbyła się manifestacja społeczeństwa województwa katowickiego. Uczestniczyli w niej górnicy, hutnicy, weterani ruchu robotniczego, działacze ZBoWiD, młodzież ZSMP, harcerze. Zaciągnięto warty honorowe, złożono wiązanki kwiatów.

W Stoczni Gdańskiej im. Lenina odbyły się obchody 110 rocznicy urodzin wodza Rewolucji Październikowej. Podczas wspólnego plenum Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Zakładowego TPPR (Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej), zakładowa organizacja TPPR otrzymała sztandar. Omówiono m. in. rolę myśli leninowskiej we współczesnym świecie. Przedstawiony został także gospodarczy i społeczno-polityczny dorobek stoczni w rozwijaniu współpracy i przyjaźni polsko-radzieckiej.

sobota, 19 września 2015

PRL. Między Kołobrzegiem a Świeradowem

Żołnierz Wolności, 5-6 stycznia 1980piątek, 18 września 2015

Metody mordu społecznego

Z mojego listu wysłanego do władz państwowych 23 lutego 2014
---------------------------------------------------------------------
 
Jesienią 2011 i wiosną 2012 dokonano próby zamordowania mojej żony metodami tajnych służb komunistycznych. Próbowano zlikwidować także mnie i naszą córkę. Działania te dotyczyły spraw nadzorowanych przez trzy różne ministerstwa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, Najwyższe władze państwowe otrzymały obszerną dokumentację na ten temat oraz dodatkowe szczegółowe wyjaśnienia.

Co mam zrobić ja, teoretycznie obywatel polski, teoretycznie dysponujący pełnią praw obywatelskich, aby zaprzestano znęcania się nade mną i moją rodziną? Aby zaprzestano fałszowania dokumentów dotyczących mnie i mojej żony? Aby zaprzestano dezinformacji wobec nas? Aby udostępniono nam dokumenty, o udostępnienie których prosiliśmy?

Czy możecie mi Państwo wyjaśnić, dlaczego w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), grożono mi "daniem po łapach", kiedy dysponując upoważnieniem mojej żony, próbowałem zapoznać się z dokumentem, do którego długo odmawiano jej dostępu? Troje prawników CEA i dyrektor CEA zaatakowało mnie słownie, kiedy próbowałem w ciszy i skupieniu zapoznać się z dokumentem i skopiować do swojego notebooka jego treść. Wcześniej odmówiono wydania jego kserokopii, choć nie jest to dokument tajny. Była to oczywiście kolejna prowokacja, ulubiona metoda aparatu państwa totalitarnego. Totalitaryzm ten został oczywiście przekształcony i zaadaptowany do nowych warunków po roku 1990.

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z represjami z przyczyn politycznych, o czym władze również zostały poinformowane. Tym samym kontynuowana jest wobec naszych rodzin polityka ludobójstwa społecznego, zapoczątkowana przez bolszewicką Rosję. Są to metody tortur psychologicznych prowadzące do mordu społecznego. Są one narzędziem likwidacji ludzi wolnych, myślących niezależnie i krytycznie. Zjawisko to jest starannie ukrywane przed społeczeństwem.

Wojskowe obchody rocznicy urodzin Lenina

Lenin i Polska, rocznica urodzin Lenina


W rocznicę urodzin Lenina Warszawski Okręg Wojskowy tradycyjnie organizował "Dni Leninowskie". Zwykle rozpoczynano ich obchody w Krakowie i w Poroninie, ponieważ tam mieszkał Lenin podczas pobytu w Polsce. W uroczystościach 110 rocznicy w 1980 roku udział wzięły: aktyw Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, członkowie Komsomołu z Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej i aktyw ZSMP 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej.

Był tam zastępca dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego do spraw politycznych gen. brygady dr Jan Socha, sekretarz Komitetu PZPR WOW płk mgr Aleksander Murynowicz, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZSMP, przewodniczący Rady Młodzieżowej LWP ppłk mgr Michał Izdebski. Obecny był także przedstawiciel Zarządu Politycznego Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej kpt. Jurij Abrosimow (Yuri Abrosimov wg transkrypcji używanej w języku angielskim). Prócz tego udział wzięli przedstawiciele Rad Młodzieżowych okręgów wojskowych, rodzajów sił zbrojnych i uczelni wojskowych.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie pod pomnikiem Lenina w Poroninie legitymacji kandydackich PZPR wyróżniającym się słuchaczom uczelni wojskowych (Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych) i żołnierzom zasadniczej służby wojskowej.


czwartek, 17 września 2015

Ludobójstwo komunistyczne i jego kontynuacja

Janusz Kusociński, ur. 1907, zm. 1940, był polskim sportowcem. Specjalizował się w biegach długodystansowych. Na olimpiadzie w Los Angeles w 1932 roku zdobył złoty medal w biegu na 10 km.

Po wybuchu wojny brał udział w walkach w obronie Warszawy. W czasie walk był dwukrotnie ranny. Był członkiem podziemnej Organizacji Wojskowej "Wilki". Była to chyba pierwsza podziemna organizacja wojskowa w okupowanej Polsce. Powstawała we wrześniu i październiku 1939. Jej przywódcą był Jerzy Rylski-Brückner. W wyniku denuncjacji Kusociński został aresztowany przez niemieckie Gestapo i osadzony w więzieniu, gdzie był torturowany. Zginął rozstrzelany 21 czerwca 1940 w pobliżu Palmir w Puszczy Kampinoskiej.

W 1954 zaczęto organizować w Warszawie zawody lekkoatletyczne pod nazwą Memoriał Janusza Kusocińskiego. Zawody odbywały się w czerwcu i miały upamiętniać sportowca i jego patriotyczną postawę. Od 2011 memoriał rozgrywany jest w Szczecinie. Wyprowadzenie Memoriału Janusza Kusocińskiego ze stolicy Polski do miejsca, w którym chyba nigdy nie był i z którym nie był związany jest przejawem systematycznej polityki likwidowania historii i pamięci w Polsce. Zamiast Memoriału Kusocińskiego jest rozgrywany w Warszawie od 2011 roku Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Likwidacja pamięci i fałszowanie historii odbywa się w Polsce stopniowo, ale nieustannie. Proces fałszowania nigdy nie został zahamowany. W najprostszym ujęciu polega on na utrudnianiu dostępu do informacji, fałszowaniu informacji, fałszowaniu zawartości archiwów, fałszowaniu tożsamości.

W fałszowaniu historii biorą udział także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Instytut Pamięci Narodowej, Centralne Archiwum Wojskowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Całe państwo pozostaje bowiem pod drobiazgową kontrolą tej samej organizacji przestępczej nieprzerwanie od 1944. Pamiętajmy, że dyktatura komunistyczna była oparta na dwóch nogach: jawnie komunistycznej i wspierającej ją gorliwie, służalczej części "bezpartyjnych". W 1989-90 odegrano komedię przejęcia władzy przez "bezpartyjnych".

Mienie prywatne zagrabione przez komunistów po II wojnie światowej w ogromnej większości nie zostało zwrócone prawowitym właścicielom i ich spadkobiercom. Symbolami tej polityki są fabryka czekolady rodziny Wedlów w Warszawie i pensjonat Patria w Krynicy należący do Jana Kiepury.

Codziennie o godzinie 7:30 wieczorem program "informacyjny" Wiadomości głównego kanału telewizji publicznej TVP 1 otwiera animacja komputerowa, której głównym elementem jest symbol komunistycznego ludobójstwa: wieża z zegarem wybudowana w centrum Warszawy z rozkazu Stalina.

sobota, 12 września 2015

Funkcjonariusze z Rosji

Biorąc pod uwagę duże trudności, jakie mieli i prawdopodobnie mają nadal absolwenci polskich uczelni muzycznych w znalezieniu pracy, w tym pracy w polskich szkołach muzycznych, zadziwia łatwość, z jaką stanowiska pracy w Polsce w latach 1990-2015 zdobywali przybysze z Rosji i Ukrainy. Kto i dlaczego ich tu umieścił?

O Rosjanach nie można powiedzieć, że górują umiejętnościami nad Polakami. Stwierdzenie to obowiązuje niezależnie od poziomu wykształcenia, tzn. dotyczy w równym stopniu magistra, doktora czy profesora. W związku z tym należy zadać pytanie, z jakiego powodu mamy do czynienia z praktyką zatrudniania Rosjan na znaczną skalę. W polskich szkołach muzycznych ich zatrudnienie nie miało i nadal nie ma dobrego wpływu na poziom nauczania.

Warto przy tym wspomnieć o przypadku Olgi Rusiny, zatrudnionej w 1993 w Akademii Muzycznej we Wrocławiu na stanowisku adiunkta. Sąd Najwyższy w orzeczeniu II PK 358/06 z 4 lipca 2007 orzekł m. in., że zatrudnienie jej było pozbawione podstaw, bowiem nie miała ona tytułu naukowego wymaganego na tym stanowisku.


piątek, 11 września 2015

Z żołnierską odpowiedzialnością i partyjnym zaangażowaniem przed VIII Zjazdem PZPR

Żołnierz Wolności, Nr 9 (9007) Rok XXXI (XXXVIII)
11 stycznia 1980

W okręgach wojskowych komunistycznego wojska stan pełnej gotowości przed VIII Zjazdem Partii.


W jednostkach, instytucjach, szkołach i rodzinach wojskowych
przedjazdowe dyskusje
przebiegają w atmosferze dużego zaangażowania
we wszystkich środowiskach
kadry zawodowej
żołnierzy służby zasadniczej
pracowników cywilnych
dyskutuje się rzeczowo
konkretnie i konstruktywnie
wiele tematów
podejmujemy również w sposób krytyczny
starając się
znaleźć rozwiązanie tych problemów
przeszkadzają nam w osiąganiu wyższych
odpowiadających naszej ambicji
wyników szkoleniowych, wychowawczych i gospodarczychtrwałe efekty
w dziedzinie dalszego umacniania ideowo-moralnej zwartości wojsk okręgu
w powszechnym utożsamianiu się z programem partii
jej polityką zagraniczną i wewnętrzną
wzrosła w naszych szeregach
obywatelska odpowiedzialność
za obronę socjalistycznej ojczyzny
zacieśniliśmy więź i braterstwo broni oraz idei z Armią Radziecką
i innymi bratnimi armiami Układu Warszawskiego
pogłębieniu świadomości
skutecznie służyła
edukacja polityczna
w ramach masowego szkolenia politycznego i partyjnego
wiodącą rolę pełniły Wieczorowe Uniwersytety Marksizmu-Leninizmu
sprawną i na wysokim poziomie merytorycznym
formą partyjnej edukacji
kontynuowaliśmy działalność
związaną z krzewieniem materialistycznego światopoglądu
i socjalistycznej obrzędowości
która w garnizonach okręgu
rozwija się dynamicznieczwartek, 10 września 2015

Awangardą członkowie PZPR

Na wszystkich polach awangardą - członkowie partii komunistycznej. Pierwsi w prześladowaniu, pierwsi w ludobójstwie społecznym.Przed VIII Zjazdem PZPR 1980

Żołnierz Wolności 6 lutego 1980
Ze sprawozdania KC PZPR za okres od VII do VIII Zjazdu

Czerysta tysięcy członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej

Walory ideowo-moralne

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

Doskonalenie i wzbogacanie funkcji wychowawczej. "Funkcja wychowawcza" to po prostu likwidacja samodzielnego myślenia i całkowite podporządkowanie klasie panującej, czyli dozorcom.

Duch internacjonalizmu

Wojsko zespolone braterstwem broni z Armią Radziecką
Nauki społeczne były narzędziem PZPR w kształtowaniu "socjalistycznej świadomości społeczeństwa". Znów podkreślane są zadania wychowawcze. Opór niewolników bezwzględnie tępić. Zastraszyć. Sterroryzować do milczenia i całkowitego podporządkowania więziennymi metodami "wychowawczymi".

Dominacja teorii marksistowsko-leninowskiej to nic innego jak pełne podporządkowanie, całkowita kontrola społeczeństwa przez komunistyczną organizację przestępczą.Zdecydowana większość twórców, artystów i działaczy kultury jednoznacznie podporządkowała się PZPR i identyfikowała się z nią. Zlikwidowano tych, którzy chcieli być niezależni.
wtorek, 8 września 2015

Komandoria z Gwiazdą Orderu Zasługi PRL dla radzieckiej Wojskowej Akademii Politycznej im. W. I. Lenina

Żołnierz Wolności
17 stycznia 1980, Nr 14 (9012) Rok XXXI (XXXVIII)

Rada Państwa PRL przyznała Order Zasługi Wojskowej Akademii Politycznej w Moskwie.


poniedziałek, 7 września 2015

Jednoznaczne poparcie dla platformy wyborczej FJN

W numerze 79 z 4 kwietnia 1980 roku Żołnierz Wolności informuje na pierwszej stronie:
Pierwsza sesja Sejmu VIII kadencji 
2 kwietnia 1980 r. zebrał się na swym inauguracyjnym posiedzeniu Sejm PRL VIII kadencji, wyłoniony w wyborach 23 marca. Stały się one świadectwem patriotycznej jedności społeczeństwa polskiego, ogólnonarodowej akceptacji platformy wyborczej FJN [Frontu Jedności Narodu] opartej o uchwały VIII Zjazdu PZPR.
W swoim przemówieniu tow. E. Gierek, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członek Rady Państwa, powiedział
23 marca w wyborach powszechnych naród polski dał jednoznaczny wyraz swojego poparcia dla platformy Frontu Jedności Narodu i swojej woli budowania socjalistycznej ojczyzny. [...]
W Sejmie reprezentowane są wszystkie patriotyczne nurty polityczne i społeczne, wszystkie warstwy i ludzi pracy, grupy zawodowe, orientacje światopoglądowe, wszystkie pokolenia, są w nim przedstawiciele naszej partii, sojuszniczych stronnictw, są bezpartyjni. [...]
Zasady: socjalistycznej demokracji, współuczestnictwa i współodpowiedzialności, inicjatywy i dyscypliny, dyskusji i jedności działania są szeroko akceptowane przez nasze społeczeństwo. Skupmy nasze wysiłki na zapewnieniu właściwego i powszechnego stosowania tych zasad w praktyce. Nasza partia zmierzać będzie ku temu tutaj w Sejmie oraz we wszystkich dziedzinach życia politycznego i społecznego, w tym duchu zacieśniać będzie współpracę ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym, z bezpartyjnymi, z każdym, komu drogie jest dobro ojczyzny. [...]

Przemówienia wysłuchała m. in. funkcjonariusz H. Suchocka, członkini Stronnictwa Demokratycznego, a tym samym Frontu Jedności Narodu.

Wśród obecnych na sali był także tow. A. Werblan, wicemarszałek Sejmu w latach 1971-1982, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu i Leninizmu w latach 1974-1982, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od lutego 1974 do grudnia 1980, członek Biura Politycznego KC PZPR od lutego 1980 do grudnia 1980, członek KC PZPR od lipca 1956 do lipca 1981, redaktor naczelny głównego pisma ideologicznego PZPR "Nowe Drogi" w latach 1972-1974.


Brak informacji o tym, kiedy uzyskał doktorat. Dziwny jest także fakt, że doktorat został przyznany przez uczelnię poznańską. Dyplom magistra uzyskał w 1954 w Warszawie i pracował w KC PZPR w Warszawie. Skąd zatem doktorat w Poznaniu? Umieszczenie informacji o doktoracie między latami 1954 i 1955 mogłoby sugerować, że doktorat otrzymał w 1954 lub 1955. Natychmiast po dyplomie mgr? Cóż, te niejasności mają zapewne proste wyjaśnienie.

Werblan był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu i Leninizmu w czasie, kiedy pracował tam L. Balcerowicz, późniejszy minister finansów (m. in. w rządzie T. Mazowieckiego, wcześniej pełniącego funkcję posła z ramienia Frontu Jedności Narodu) i prezes NBP w czasie gospodarki "kapitalistycznej" po 1989.

Wspomnijmy też i o tym, że Werblan był po 1997 wykładowcą Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Tow. E. Gierek startujący w okręgu wyborczym nr 25 Sosnowiec zdobył 381 096 głosów spośród 381 205 głosów ważnych, czyli 99.97 procent głosów ważnych

Także funkcjonariusz H. Suchocka osiągnęła imponujący wynik. Zdobyła 451 154 głosów w okręgu wyborczym nr 52 Poznań, co stanowiło 97.52 procent głosów ważnych. Było to jej największe życiowe osiągnięcie, choć w latach późniejszych starannie przemilczane. Jej późniejsza trajektoria kariery politycznej została bowiem wyznaczona zaufaniem, jakim obdarzyła ją PZPR przed rokiem 1980. Wyniki "wyborów" 1980 wskazywały poziom tego zaufania.

W wyborach do Sejmu we wrześniu 1993 Suchocka miała 108 872 głosy. Przystępując do tych wyborów jako urzędujący premier, uzyskała czterokrotnie gorszy wynik niż w 1980.Startujący w okręgu wyborczym nr 66 Toruń tow. A. Werblan 406 646, czyli 98.01 procent głosów ważnych.

sobota, 5 września 2015

Odezwa funkcjonariuszy z Caritas

Żołnierz Wolności, 7 lipca 1983
Odezwa Zrzeszenia Katolików "Caritas"
Uczestnicy walnego zjazdu Zrzeszenia Katolików "Caritas", obradującego 30 czerwca br. w Warszawie przesłali na ręce prezesa Rady Ministrów, gen. [...] odezwę następującej treści:
Uczestnicy okolicznościowego spotkania z okazji VI Walnego Zjazdu Zrzeszenia Katolików "Caritas", duchowni i świeccy działacze Zrzeszenia pragną przesłać na ręce Pana Premiera - dla niego osobiście i dla rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - wyrazy głębokiego szacunku za wysiłki podejmowane na rzecz wyprowadzenia kraju z kryzysu, dla budowania zgody narodowej i współdziałania wszystkich patriotów w dziele kształtowania lepszych perspektyw ojczystego domu. Pragniemy także Panie Generale, wyrazić słowa najwyższego uznania dla wszystkich, którzy w chwilach krytycznych dla naszego narodu stanęli na straży państwa oraz poszanowania spokoju społecznego, podejmując jednocześnie wielki trud porządkowania [w oryginale było: "posządkowania"] nieładu, jaki zapanował na różnych szczeblach administracji.
Duchowni i świeccy działacze Zrzeszenia Katolików "Caritas" chcą jednocześnie przekazać, w imieniu całego naszego środowiska słowa zapewnienia, że nie ustajemy i nie będziemy ustawać w swej pracy. Idea miłości bliźniego inspirująca naszą działalność, angażuje nas zarówno w bezpośrednią pomoc świadczoną na rzecz najbardziej nieszczęśliwych, jak i w służbie na niwie społecznej, nad moralnym kształtowaniem środowisk wierzących, kształtowaniem cnót obywatelskich i zaangażowanej postawy.

środa, 2 września 2015

Dzietność członków Senatu 2015

Copyright @ 2015 LSB
All rights reserved

Oto liczba dzieci wśród senatorów, aktualnych członków Senatu RP.

8 senatorów nie ma dzieci
16 senatorów ma 1 dziecko
40 senatorów ma 2 dzieci
21 senatorów ma 3 dzieci
5 senatorów ma 4 dzieci
8 senatorów ma 5 dzieci
1 senator ma 8 dzieci

Średnia liczba dzieci przypadających na senatora wynosi 2.27.
Średnia liczba dzieci przypadająca na rodzinę w Polsce wynosi 1.41.

Warto zauważyć pozytywną korelację wysokiej dzietności z uczestnictwem w tak zwanej "opozycji demokratycznej" bądź w Solidarności przed rokiem 1990. Dane nie potwierdzają hipotezy o represjach dyktatury komunistycznej względem członków "opozycji demokratycznej". Rzekome represje nie przeszkodziły w powiększaniu rodziny. Należałoby się raczej spodziewać korelacji odwrotnej: uczestnictwo w działalności "opozycyjnej" względem dyktatury i stres z tym związany oraz represje władz skutkowałyby mniejszą od przeciętnej liczbą dzieci.

Przodownikiem w tej dziedzinie jest elektryk pierwszy przewodniczący Solidarności, mający ośmioro dzieci, który jednak nie jest członkiem Senatu. Niedawny prezydent, także jakoby działający w "opozycji" do władz PRL, ma pięcioro dzieci. Życie w PRL było uciążliwe pod wieloma względami. Gdyby do tego dodać represje, należałoby raczej spodziewać się dzietności poniżej przeciętnej wśród uczestników "opozycji".

Odsetek rodzin wielodzietnych w Polsce, definiowanych jako posiadające co najmniej troje dzieci, wynosi 17 procent. Wśród członków Senatu odsetek ten wynosi 35 procent, czyli dwa razy więcej. Dzieci z rodzin wielodzietnych stanowią 33 % ogółu dzieci w Polsce. Tymczasem w Senacie dzieci z rodzin wielodzietnych stanowią ok. 58 % ogółu dzieci posiadanych przez senatorów.

Dane dla poszczególnych senatorów według kolejności alfabetycznej:

5
2
2
3
2
1
1
1
2
1
2
3
2
2
2
2
0
3
3
5
2
2
0
3
2
2
2
1
2
3
3 działacz Solidarności
6
4
3
2
0
2
3 działacz tzw. "opozycji demokratycznej"
1
2
0
3
2
3
2
4
5
0
5 działacz tzw. "opozycji demokratycznej"
1
5 był w Solidarności
2
2
4 były członek NZS
1
2
2
2
2
5 działacz tzw. "opozycji demokratycznej"
8
1
2
3
2
3
2
4
0
1
3
1
1
5 działacz tzw. "opozycji demokratycznej"
?
2
2
2
3
3
4
2
0
2
1
2
3
2
1
1
2
4
2
1
0
3