sobota, 19 grudnia 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do premiera z 14 listopada 2012

Donald Tusk
Premier RP
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Zielona Góra, 14 listopada 2012

Szanowny Panie Premierze,

Piszę do Pana ponownie. Czynię to w imieniu nie tylko swoim, ale także w imieniu tych wszystkich, którzy zostali już zlikwidowani metodami, jakie zastosowano wobec mojej osoby.

Zarówno kontekst sprawy, jak i postępowanie osób na stanowiskach różnego szczebla wskazują, że jestem represjonowana z powodów politycznych. Jestem potomkiem prawdziwych polskich elit, wnuczką przedwojennej nauczycielki i absolwenta konserwatorium wileńskiego, który był więźniem Kozielska, a po wojnie więźniem UB.

Seria prowokacji rozpoczęła się we wrześniu 2011 atakiem mojej bezpośredniej podwładnej – nauczycielki fortepianu, protegowanej wizytator CEA regionu lubuskiego i była kontynuowana przez przedstawicieli znacznie wyższych szczebli hierarchii państwowej.

[...]

Małgorzata Głuchowska

Tekst listu w witrynie lsborkowski.com/pol/

czwartek, 17 grudnia 2015

Wykorzystywanie służby medycyny pracy do łamania praw obywatelskich i praw człowieka w Polsce

Według obowiązującego w Polsce kodeksu pracy z 1974 roku, pracownik powracający do pracy po zwolnieniu trwającym ponad 30 dni zobowiązany jest poddać się badaniom kontrolnym przeprowadzanym przez służbę medycyny pracy. Badania powinny zakończyć się stosownym orzeczeniem lekarskim.

MG, dyplomowany nauczyciel fortepianu z 23-letnim stażem pracy, zatrudniona w Państwowej Szkole Muzycznej w ZG, przebywała na zwolnieniu lekarskim od 11 września 2015 do 3 listopada 2015. 28 października 2015 otrzymała skierowanie na badania kontrolne i 29 października 2015 zgłosiła się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w ZG.

3 listopada 2015 lekarz WOMP skierował MG na konsultację psychologiczną, ale nakazał jej, by wzięła zwolnienie u lekarza rodzinnego na okres od 4 listopada do 13 listopada 2015. Obowiązująca ustawa o służbie medycyny pracy nie określa wzajemnych relacji między medycyną pracy a lekarzem rodzinnym. Zrozumiałe jest jednak, że lekarz medycyny pracy nie może nakazywać osobie badanej pozyskiwania zwolnienia lekarskiego, jeśli ta nie skarży się na dolegliwości i chce wrócić do pracy. Lekarz medycyny pracy złamał prawo.

17 listopada 2015 MG otrzymała w WOMP kopię dokumentacji związanej z przeprowadzanym badaniem kontrolnym. WOMP nie wystawił jednak orzeczenia lekarskiego i znów złamał prawo. Do 14 grudnia orzeczenia nie wydano.

Polski kodeks pracy narzuca obowiązek wykonywania badań lekarskich dopuszczających pracownika do wznowienia pracy po 30-dniowym zwolnieniu lekarskim. Oznacza to, że praca nie jest prawem, a przywilejem, którego obywatel może być z największą łatwością pozbawiony. Jest to sytuacja typu więziennego. W więzieniu bowiem możliwość wykonywania pracy przez więźnia jest przywilejem i nagrodą.


Prawo pracy obowiązujące w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich jest dostępne w Internecie. Na tym tle prawo polskie wygląda wyjątkowo represyjnie. Polska jest chyba jedynym krajem, w którym obowiązuje nakaz przeprowadzania badań po 30-dniowej nieobecności w pracy w wyniku zwolnienia lekarskiego. Bez wątpienia ten obowiązek został wprowadzony w celu stworzenia okazji do dokonania czynności na szkodę obywatela.

Prawodawstwo komunistyczne, w tym obowiązujący wciąż komunistyczny kodeks pracy z 1974 roku, było projektowane z myślą o ułatwieniu inwigilacji, kontroli i represji. Wskazane wyżej represje przeciwko MG zastosowano z powodów politycznych.

niedziela, 6 grudnia 2015

Chór Armii Czerwonej w Polsce 2015

Występy Chóru Armii Czerwonej w Polsce 2015

19 listopada Warszawa TORWAR, ul. Łazienkowska 6a, godz. 19.00
20 listopada Białystok Lodowisko BOSIR, ul. 11 Listopada 28, godz. 19.00
21 listopada Łódź Atlas Arena, ul. Bandurskiego 7, godz. 18.00 
22 listopada Płock ORLEN Arena, Plac Celebry Papieskiej 1, godz. 18.00
23 listopada Bydgoszcz Hala Sportowo Widowiskowa Łuczniczka, ul. Toruńska 59, godz. 19.00
24 listopada Elbląg Centrum Sportowo Biznesowe, ul. Grunwaldzka 135, godz. 19.00
25 listopada Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8, godz. 19.00
26 listopada Szczecin Hala Widowiskowo Sportowa Azoty Arena, ul. Szafera 3/5/7, godz.19.00
28 listopada Jastrzębie Zdrój Hala Widowiskowo Sportowa, ul. Jana Pawła II 6, godz. 18.00
29 listopada Wałbrzych Hala Widowiskowo Sportowa Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6, godz.18.00
30 listopada Zabrze Dom Muzyki i Tańca, ul. Gen. De Gaulle'a 17, godz.19.00
1 grudnia Kraków Centrum Kongresowe, ul. M. Konopnickiej 17, godz. 19.00
2 grudnia Lubin Hala Widowiskowo Sportowa RCS, ul. Odrodzenia 28B, godz. 19.00