środa, 21 listopada 2007

Beata Sawicka i terroryzm

Takiej Beaty Sawickiej jeszcze nie znaliście. Zajmuje się zagrożeniem terrorystycznym. Grzmi, że państwo jest nieprzygotowane na atak terrorystyczny. Co ją naszło? Wirus ebola? Gorączki krwotoczne? Sama to wymyśliła, czy ktoś jej o tym powiedział?

W Polsce wielkie akcje ratunkowe dotąd się zdarzały przy katastrofach górniczych, budowlanych, pożarach lub wynikających z trudnych zjawisk atmosferycznych. A ona mówi o eboli.

I nagle w następnym akapicie zapomina o służbie zdrowia, od której zaczęła i bach, wali cyberatakiem skierowanym w najważniejsze elementy infrastruktury państwa. Wymienia rafinerie, elektrownie, fabryki chemiczne, telewizję, radio, banki itd.

Pielęgniarki wyszły na ulicę i ona straszy, że nam się państwo zawali od ataku terrorystycznego. Pyta o zmiany w Kodeksie Karnym.

Apokalipsa?
5 kadencja, 45 posiedzenie, 2 dzień (05.07.2007)
17 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca.

Poseł Beata Dorota Sawicka:

Dziękuję, panie marszałku.

Panie Ministrze! Po zebraniu wielu opinii medialnych chciałabym zapytać pana, czy wydarzenia ostatnich dni, tj. fala strajków w służbie zdrowia i masowe zwolnienia personelu medycznego, ujawniające chaos w polskiej służbie zdrowia nie są wystarczającym dowodem na to, że środowisko to nie jest przygotowane na odpowiednie reakcje w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Pytam, czy istnieje plan reagowania kryzysowego dla służby zdrowia i czy na wypadek ewentualnych ataków placówki medyczne są odpowiednio wyposażone w skuteczne środki leczenia i szczepionki przeciwko takim środkom biologicznym, jak wirus ebola i inne gorączki krwotoczne, lub w sprzęt ochronny i dekontaminacyjny.

Widoczne są również zagrożenia, jakie niesie ze sobą informatyzacja świata i wprowadzanie nowych technologii. Głównym celem potencjalnych cyberataków terrorystycznych mogą być systemy sterowania głównymi elementami infrastruktury państwa.

Panie Ministrze, czy na wystarczającym poziomie zabezpieczenia znajduje się system telefonów alarmowych, w tym np. nr 112, nadajniki stacji radiowych i telewizyjnych, systemy bankowe, elektrownie, fabryki chemiczne, rafinerie i rurociągi paliwowe. Oczywiście jest wiele innych równie ważnych elementów infrastruktury państwowej. Chciałabym również pana zapytać: Jakie są konkretne propozycje działań antyterrorystycznych rządu i udział w nich ABW, Straży Granicznej, Policji i MSWiA? Czy przewidywane są zmiany w polskim Kodeksie karnym, w którym brak jest definicji pojęcia: terroryzm? Dziękuję. (Oklaski)