środa, 12 marca 2014

Fałszowanie dokumentacji

Wśród wielu dowodów na fałszywość niedawnej rewolty w Kijowie zwróćmy uwagę na informację, że do Polski samolotami wojskowymi przywieziono w ostatnich paru tygodniach ok. 120 osób, rzekomo poszkodowanych w starciach z siłami rządu Janukowycza w Kijowie.

Osoby te umieszczono w szpitalach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W Polsce dokumentacja różnego typu fałszowana jest na masową skalę. A dokumentację choroby najłatwiej sfałszować właśnie w szpitalach MSW.

Socjologiczne twierdzenie Thomasa

Amerykański socjolog William Isaac Thomas jest autorem słów,

It is not important whether or not the interpretation is correct -- if men define situations as real, they are real in their consequences.
To zdanie pojawiło się w jego publikacji w 1928. Można je przetłumaczyć na polski następująco,
Nie jest rzeczą istotną, czy interpretacja sytuacji jest poprawna -- jeśli sytuacje definiowane są jako rzeczywiste, powodują rzeczywiste konsekwencje.
Innymi słowy, źródłem konsekwencji sytuacji są interpretacje, niezależnie od tego, czy interpretacje są prawdziwe czy fałszywe.

Ukraińska rewolta rozpoczęta 20 listopada 2013 po odmowie podpisania przez prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską była rewoltą fikcyjną, sztucznie zaaranżowaną. Był to wspólny projekt technologów politycznych Moskwy, Kijowa i Warszawy. Fikcyjna rewolta wywołała rzeczywiste skutki z powodu wymuszonych interpretacji, jakie nadano jej w mediach i w kręgach osób podejmujących decyzje na szczeblu państwowym.

Możemy jednak odwrócić twierdzenie Thomasa, stwierdzając że
Rzeczywiste skutki wywołane fałszywą interpretacją sytuacji nie zmieniają w najmniejszym stopniu faktu, że powstały one w wyniku prowokacji.