wtorek, 17 listopada 2015

Dysertacja towarzysza Werblana

18 września 2015 złożyłem w bibliotece głównej uniwersytetu, na którym pracuję, kilka rewersów na publikacje czołowego ideologa Polska Zjednoczonej Partii Robotniczej, Andrzeja Werblana. W latach 1974-1982 był szefem Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu i Leninizmu. Pełnił także inne znaczące funkcje w PZPR.

Publikacje, o które poprosiłem, nie były ujęte w katalogu elektronicznym biblioteki. Figurowały jedynie w katalogu kartkowym. Osoba przyjmująca rewersy poinformowała, że realizacja zamówienia może trwać nawet miesiąc, ponieważ najpierw trzeba sporządzić odpowiednie wpisy w katalogu elektronicznym. O tym, kiedy mogę przyjść do biblioteki po odbiór książek, miałem być powiadomiony pocztą elektroniczną.

Minęły dwa miesiące. Wiadomości z biblioteki nie było.

Tego samego dnia, 18 września 2015, pytałem w biurze informacji bibliotecznej o lokalizację dysertacji doktorskiej Werblana. W jego oficjalnym komunistycznym biogramie informowano, że został magistrem historii na Uniwersytecie Warszawskim w 1954, następnie otrzymał doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1955 otrzymał stanowisko szefa Wydziału Propagandy KC PZPR, a w 1956 został członkiem Komitetu Centralnego PZPR. Ponieważ jego obowiązki polityczne skupione były w Warszawie, można się zastanawiać, w jaki sposób udało mu się zrobić doktorat 300 km od Warszawy. Nie znalazłem informacji o tym, jak brzmiał tytuł dysertacji, ani o tym, kiedy doktorat został obroniony.

Jak dotąd, nie udało mi się znaleźć dysertacji.

Ostatnio Werblan, pełny profesor od 1974, był stowarzyszony z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, "prywatną" uczelnią afiliowaną przy Instytucie Problemów Prawnych PAN w Warszawie, To oczywiście nie przypadek. Po 1990 komuniści zaczęli się stroić w hasła "europejskie". Ta zmiana jest jednak tylko pozorna.