poniedziałek, 7 lipca 2014

Fałszerstwo junty

Nagrania z Giertychem nie pochodzą z sierpnia 2011, jak to ogłoszono publicznie.

Najprawdopodobniej zostały dokonane w ostatnim tygodniu, po 29 czerwca 2014. Oczywiście za wiedzą i zgodą uczestników i według instrukcji scenariusza.  Kolejne odcinki scenariusza mogą być dopisywane co parę dni.

W zależności od potrzeb junta może nagrać kolejne rozmowy i przedstawić je jako nagrane rzekomo miesiące lub lata temu.

Junta fałszuje bez ograniczeń.

czwartek, 3 lipca 2014

Sfabrykowany "problem"; sfabrykowane "sumienie"

Sprawa rzekomego konfliktu sumienia profesora medycyny, który jakoby nie wykonał swoich obowiązków lekarskich ze względu na swoje poglądy religijne, jest sfabrykowana. Owszem, istnieją jeszcze tu i ówdzie w Polsce ludzie, którzy mają sumienie i starają się słuchać jego głosu, ale oni są wykluczeni z narracji publicznej, która w całości znajduje się pod drobiazgową kontrolą junty.

Junta fabrykuje fałszywe skandale.

środa, 2 lipca 2014

Kanał Junta24

Nagrani na podsłuchu członkowie junty najprawdopodobniej byli świadomymi uczestnikami nagrań. Brali udział w nagraniach tak samo, jak aktorzy czytający dialogi słuchowisk radiowych.

Nagrań dokonano najprawdopodobniej w ostatnich kilku tygodniach, a nie rok temu czy półtora roku temu.