czwartek, 21 sierpnia 2014

Prowokacja Wolność i Pokój

Ruch Wolność i Pokój, który formalnie powstał w 1985 roku, rzekomo w celu propagowania "niczym nie zafałszowanej idei pokoju" i wolności osobistej, został w rzeczywistości zorganizowany przez władze komunistyczne i pozostawał pod ich całkowitą kontrolą.