wtorek, 18 listopada 2008

Funkcjonariusz Zaremba o Michniku

Proszę zwrócić uwagę na słowo w tytule artykułu ujęte w ramkę. Słowo "demiurg" ma wydźwięk pozytywny. Tytuły artykułów to bardzo ważny element socjotechniki ubekistanu. W tytułach artykułów opisujących ludzi ubekistanu funkcjonariusze umieszczają słowa ciepłe, pochwalne, radośnie brzmiące. Celem jest budowanie pozytywnych, odruchowych skojarzeń. To samo dotyczy zdjęć i podpisów pod zdjęciami, a także zakończeń artykułów. W środku artykułu może znajdować się dowolna sieczka i bełkot (tak, jak w przypadku artykułu Zaremby).


Piotr Zaremba, rola Adama Michnika w życiu publicznym, Gazeta Wyborcza, Dziennik, Kiszczak, Jaruzelski, stan wojenny, Kwaśniewski, Geremek, Miller, Rywin, Agora, lub czasopisma