poniedziałek, 31 sierpnia 2009

Things May Not Be as They Appear

In North Korea things may not always be what they appear. Interestingly, the same sentence is true in Poland.

SB, WSI, NSZZ Solidarność, Komisja Krajowa, Lech Wałęsa, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Bogdan Lis, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Józef Pinior, strajk, 80 milionów, KOR, Helena Łuczywo