piątek, 2 lipca 2010

Малый мир

Kidawa-Błoński nagrodzony w Moskwie

A Moskwa dominującym reżyserem w Polsce.

Zgoda buduje. Serwilizm.