niedziela, 2 marca 2014

Fałsz psychologiczny

6 grudnia 2010 ówczesny prezydent Rosji Miedwiediew odwiedził Warszawę i spotkał się z Komorowskim i z Tuskiem. Obie strony były bardzo zadowolone ze stanu stosunków, traktowały siebie bardzo serdecznie i dały temu wyraz w bardzo ciepłych wypowiedziach.

W rozmowie z Komorowskim Miedwiediew mówił: Dziś nic nas nie dzieli.

W rozmowie z Tuskiem Miedwiediew mówił: Długo na to czekaliśmy.

Tymczasem ostatnie wypowiedzi najwyższych polskich władz państwowych, w tym premiera i prezydenta, stoją w całkowitej sprzeczności z deklaracjami z roku 2010. Usiłują namówić Zachód do mocnego zaangażowania się na Ukrainie przeciwko Rosji.

To fałsz psychologiczny.