sobota, 28 lutego 2015

Mord Społeczny i Dyktatura Fałszywej Narracji

LS Borkowski
Komunikat 18, Polska, 25 lutego 2015
Mord Społeczny i Dyktatura Fałszywej Narracji
Narracja publiczna w Polsce jest narracją symulowaną. Symulowane jest w Polsce całe
życie publiczne. Dopuszczone do uczestnictwa w nim są tylko osoby należące do junty
bądź przez nią zaaprobowane. Mają do odegrania zaprogramowane role. Teksty
wygłaszane przez aktorów fałszywej narracji są wzorowane często na wypowiedziach
osób autentycznych, zwalczanych przez juntę i usuwanych przemocą z życia społecznego.
Jest to specyficzna kradzież tożsamości. Kanibalizm społeczny. Ludy stosujące kanibalizm
wobec tych, których uznawały za swoich wrogów, wierzyły że po zjedzeniu części ich
ciała posiądą cenne cechy ofiar. Kanibalizm był przywilejem i nagrodą, świadectwem
wysokiej pozycji społecznej.

Pełny tekst w witrynie lsborkowski.com/pol/