czwartek, 18 września 2008

17 września 1939. Początek PRL

PRL nie powstała, jak niektórzy mówią, w lipcu 1944. Dyktatura komunistyczna oparta na terrorze wobec obywateli Polski powstała 17 września 1939, wraz z najazdem wojsk sowieckich na Polskę, po wcześniejszych uzgodnieniach z nazistowskimi Niemcami. PRL jest dzieckiem Stalina i Hitlera.

Następujące zdjęcia młodego obywatela Polski pokazują w symbolicznym skrócie to, czym był terror komunistyczny i czym była PRL.

Pierwsze zdjęcie pochodzi z 1947.

1939, ZSRR, Niemcy, druga wojna światowa, PRL, obozy koncentracyjne, tortury, głód, terror, komunizm, nazizm, stalinizm, leninizm, Polska, Poland after the second world war

Następne zdjęcie pochodzi z 1957. Pochylona postać to mężczyzna z pierwszego zdjęcia. Tu stoi zgięty, ponieważ nie jest w stanie się wyprostować.

1939, ZSRR, Niemcy, druga wojna światowa, PRL, obozy koncentracyjne, tortury, głód, terror, komunizm, nazizm, stalinizm, leninizm, Polska, Poland after the second world war


To zdjęcie ilustruje trwałe zmiany, jakie zaszły w psychice mężczyzny. Tu już nie pamięta, kim jest, a także dlaczego i gdzie był więziony. Był przetrzymywany w sowieckiej Rosji, prawdopodobnie w wąskim kopalnianym chodniku, głodzony i torturowany, skutkiem czego stracił pamięć i zmysły.

1939, ZSRR, Niemcy, druga wojna światowa, PRL, obozy koncentracyjne, tortury, głód, terror, komunizm, nazizm, stalinizm, leninizm, Polska, Poland after the second world war

Mężczyzna ten był więziony za to, że był Polakiem. Za to, że miał godność, mądrych, kochających i troskliwych rodziców dbających o Polskę, przywiązanych do ludzi i miejsca, w którym żyli. Za to, że nie chciał zgiąć kręgosłupa duchowego. Za przywiązanie do Polski, do swojej wiary, do tradycji, do systemu wartości swoich przodków. Za wolność słowa i sumienia. Za państwo ludzi wolnych i solidarnych.