sobota, 22 marca 2014

Funkcjonariusz Kliczko

Witalij Kliczko. Pojawił się dziś na zebraniu wyborczym Platformy Obywatelskiej.

Parę miesięcy wcześniej Jarosław Kaczyński fotografował się z nim na centralnym placu Kijowa podczas spektaklu protestów antyrządowych na Ukrainie.

Kliczko jest człowiekiem wojskowych służb wywiadowczych. Jego ojciec był generałem lotnictwa w Związku Radzieckim i pełnił funkcję attache wojskowego w radzieckiej ambasadzie w Republice Federalnej Niemiec u schyłku istnienia ZSRR.

Logiczne jest zatem, że ma dobre kontakty z ludźmi wywiadu i kontrwywiadu wojskowego krajów bloku komunistycznego. Prawdziwa solidarność.