czwartek, 3 lipca 2014

Sfabrykowany "problem"; sfabrykowane "sumienie"

Sprawa rzekomego konfliktu sumienia profesora medycyny, który jakoby nie wykonał swoich obowiązków lekarskich ze względu na swoje poglądy religijne, jest sfabrykowana. Owszem, istnieją jeszcze tu i ówdzie w Polsce ludzie, którzy mają sumienie i starają się słuchać jego głosu, ale oni są wykluczeni z narracji publicznej, która w całości znajduje się pod drobiazgową kontrolą junty.

Junta fabrykuje fałszywe skandale.