piątek, 11 września 2015

Z żołnierską odpowiedzialnością i partyjnym zaangażowaniem przed VIII Zjazdem PZPR

Żołnierz Wolności, Nr 9 (9007) Rok XXXI (XXXVIII)
11 stycznia 1980

W okręgach wojskowych komunistycznego wojska stan pełnej gotowości przed VIII Zjazdem Partii.


W jednostkach, instytucjach, szkołach i rodzinach wojskowych
przedjazdowe dyskusje
przebiegają w atmosferze dużego zaangażowania
we wszystkich środowiskach
kadry zawodowej
żołnierzy służby zasadniczej
pracowników cywilnych
dyskutuje się rzeczowo
konkretnie i konstruktywnie
wiele tematów
podejmujemy również w sposób krytyczny
starając się
znaleźć rozwiązanie tych problemów
przeszkadzają nam w osiąganiu wyższych
odpowiadających naszej ambicji
wyników szkoleniowych, wychowawczych i gospodarczychtrwałe efekty
w dziedzinie dalszego umacniania ideowo-moralnej zwartości wojsk okręgu
w powszechnym utożsamianiu się z programem partii
jej polityką zagraniczną i wewnętrzną
wzrosła w naszych szeregach
obywatelska odpowiedzialność
za obronę socjalistycznej ojczyzny
zacieśniliśmy więź i braterstwo broni oraz idei z Armią Radziecką
i innymi bratnimi armiami Układu Warszawskiego
pogłębieniu świadomości
skutecznie służyła
edukacja polityczna
w ramach masowego szkolenia politycznego i partyjnego
wiodącą rolę pełniły Wieczorowe Uniwersytety Marksizmu-Leninizmu
sprawną i na wysokim poziomie merytorycznym
formą partyjnej edukacji
kontynuowaliśmy działalność
związaną z krzewieniem materialistycznego światopoglądu
i socjalistycznej obrzędowości
która w garnizonach okręgu
rozwija się dynamicznie