piątek, 6 lutego 2009

Inwigilacja

Zwróćmy uwagę, że użytkownik Kuki, występujący tu jako administrator witryny coo.livenet.pl, posługuje się terminologią militarną. Nawet pierwszy człon adresu strony internetowej ma nazwę ira, sugerując jakąś konspiracyjną, wywrotową działalność. Dzieje się to tuż po wyborach 2007. W Internecie, zwłaszcza wokół portalu Salon24.pl firmowanego nazwiskiem funkcjonariusza Igora Janke, funkcjonariusze wiele wysiłku poświęcają na wychwycenie jednostek bardziej aktywnych pod względem społecznym i przejęcie kontroli nad ich poczynaniami, obejmując je programem inwigilacji.

Lista Obecności, Kuki, bunkier, gablotka Kukiego, Salon24