czwartek, 19 listopada 2015

Zwolnienie z pracy

29 października 2015 otrzymałem pismo zwalniające mnie z pracy. Zwolnienie jest bezpodstawne. Są to represje z powodów politycznych.