czwartek, 27 maja 2010

Funkcjonariusz Wołek

2 lutego, 4 marca 2008

Tomasz Wołek, Gazeta Wyborcza, ubloid, agresja, socjotechnika, atak, kłamstwo, fałszowanie rzeczywistości

Co się stało? Czyżby funkcjonariusz Wołek stanął w obronie Polaków niszczonych systematycznie od wielu lat przez ludzi Michnika? Nie. Zupełnie odwrotnie. Stoi w medialnym plutonie egzekucyjnym Michnika.

Jedna z podstawowych instrukcji dla funkcjonariusza brzmi mniej więcej tak:
Oskarżaj Polaków o to, co robisz sam. Nazywaj białe czarnym, a czarne białym. Systematycznie, stale, zawsze. Kłam jak najwięcej. Unikaj powiedzenia czegokolwiek prawdziwego i uczciwego. Kłamstwo ma zastąpić prawdę w życiu publicznym. Niech nie zaznają prawdy. Zalani morzem kłamstwa nie dostrzegą spraw oczywistych i nie będą w stanie odtworzyć normalnego życia publicznego. Będzie można nimi bez końca manipulować, podstawiając sfałszowane autorytety w każdej dziedzinie. Urodzeni i wychowani w kłamstwie uznają kłamstwo za stan naturalny, normalny.
To konsekwencja kłamstwa katyńskiego.