niedziela, 19 lipca 2009

Ubloid, pogróżkiW gazecie żaden z tych tekstów by się nie ukazał. Zostałyby usunięte. Ale w ubloidzie...