czwartek, 18 lutego 2016

List do prokuratora generalnego z 4 marca 2013

Szanowny Panie Prokuratorze,

21 lutego 2013 przesłałem Panu faks informujący o groźbie pozbawienia życia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która pojawiła się w 2008 roku. Autorem wpisu był użytkownik o pseudonimie Dragonroxave. Dla porządku przekazuję treść tego faksu jeszcze raz listem poleconym. Załączam też kopię wspomnianej groźby w takiej postaci, w jakiej widniała ona na ekranie komputera.

[dalej powtórzona jest treść listu wysłanego faksem 21 lutego]

Z poważaniem,
dr hab. [...]