środa, 2 kwietnia 2014

Mobbing narzędziem junty w Polsce

Mobbing był wykorzystywany w czasie dyktatury komunistycznej do niszczenia ludzi z powodów politycznych. Dziś w czasie dyktatury solidarystycznej jest preferowanym narzędziem mordu społecznego popełnianego na każdym, kogo junta wyznaczy potajemnie do likwidacji z tych samych powodów, co w czasie komunizmu. Solidaryzm bowiem to ideologia neo-bolszewicka. Już dawno temu komuniści doszli do wniosku, że bolszewizm wymaga liftingu. Wymyślono więc doktrynę bardziej elastyczną i pozornie opierającą się na chrześcijaństwie, a w rzeczywistości będącą jego przeciwieństwem. Ot, taka bolszewicka bajka, zamaskowana jako wszechogarniająca ideologia solidarności. Kluczowe było tu poparcie kościoła. Jednak kościół w Polsce przestał pełnić swą naturalną, sprawowaną od stuleci rolę, mniej więcej na przełomie lat 1970 i 1980.

Przedstawmy najbardziej typowe działania mobbingowe. Działanie te mogą być prowadzone przez zwierzchników, osoby znajdujące się na tym samym szczeblu hierarchii społecznej lub zawodowej, a także przez podwładnych, uczniów, studentów. Oczywiście, działania takie jak zlecanie nieodpowiednich zadań mogą być wykonywane głównie przez przełożonych.

Naturalnie nie jest to lista pełna.

 • Kradzież pomysłów; kradzież własności intelektualnej
 • Ukrywanie informacji mających wpływ na wyniki pracy
 • Przekazywanie informacji błędnych, powodujących popełnianie błędów lub stratę czasu w wykonywaniu zadań; fałszywe dane mogą dotyczyć zarówno innych współpracowników, jak i samego środowiska pracy
 • Poniżanie i wyśmiewanie w związku z pracą
 • Zlecanie pracy poniżej kompetencji
 • Odbieranie odpowiedzialności
 • Szerzenie plotek i pogłosek o pracowniku
 • Wygłaszanie obraźliwych lub obelżywych uwag dotyczących pracownika
 • Krzyczenie, okazywanie złości, wściekłości
 • Zastraszanie przyjmujące następujące formy: pokazywania palcem, naruszania przestrzeni prywatnej, popychania, blokowania lub zagradzania drogi
 • Aluzje lub sygnały od innych, że pracownik powinien odejść z pracy
 • Powtarzające się wypominanie popełnionych błędów
 • Ignorowanie lub wykluczanie, przyjmowanie pracownika z wrogością
 • Bojkotowanie pracownika 
 • Nieustanne krytykowanie pracy i wysiłków
 • Ignorowanie opinii i poglądów
 • Robienie "kawałów"
 • Zlecanie zadań o niedorzecznych lub niemożliwych do realizacji celach lub terminach
 • Nadmierne kontrolowanie pracy
 • Naciski, aby pracownik nie domagał się czegoś, do czego jest uprawniony, np. absencji w pracy spowodowanej chorobą, urlopu, wydatków na podróż służbową
 • Częste dokuczanie i sarkastyczne uwagi wobec pracownika
 • Obciążanie nadmierną ilością pracy
 • Utrudnianie wykonywania pracy
 • Odebranie głównego zakresu odpowiedzialności i zastąpienie go zadaniami zbyt prostymi lub nic nie znaczącymi
 • Systematyczne zlecanie zadań w oczywisty sposób wykraczających poza normalny zakres obowiązków związanych z zajmowanych stanowiskiem
 • Wykluczanie z przedsięwzięć o charakterze społecznym
 • Stawianie fałszywych zarzutów
 • Wygłaszanie obraźliwych uwag na temat osoby, np. upodobań, pochodzenia, środowiska, jej życia prywatnego
 • Przeniesienie w inne miejsce lub do innej miejscowości wbrew woli zainteresowanego
 • Molestowanie seksualne
 • Przekazywanie napastliwych wiadomości lub wykonywanie obraźliwych rozmów telefonicznych
 • Przesyłanie obraźliwych wiadomości e-mail
 • Wyrządzanie szkód finansowych lub materialnych 
 • Izolowanie fizyczne
 • Grożenie użyciem przemocy fizycznej bądź faktyczne fizyczne znęcanie się nad pracownikiem
 • Obraźliwe uwagi lub zachowanie w odniesieniu do przekonań religijnych lub politycznych