poniedziałek, 5 maja 2014

Michelagnolo Galilei

Był bratem Galileusza (Galileo Galilei, 1564-1642), włoskiego filozofa przyrody, astronoma i matematyka. O osiągnięciach Galileusza wiele wiadomo. Rzadko jednak wspominany jest jego młodszy brat, Michelagnolo (1575-1631), który był lutnistą i kompozytorem, tak jak ich ojciec Vincenzo. Michelagnolo przebywał w Polsce w latach 1593-1599 i 1600-1607, prawdopodobnie na dworze Radziwiłłów. W Polsce istniało wówczas duże zapotrzebowanie na muzykę. Przybywało wielu muzyków z zachodniej Europy. Popularni byli zwłaszcza lutniści. Życie muzyczne skupiało się w kilku ośrodkach muzycznych (Kraków, Gdańsk, Toruń, Wilno). Wydawano drukiem wiele utworów na lutnię.

Propaganda komunistyczna i postkomunistyczna unikała mówienia i pisania o tym.