poniedziałek, 7 lipca 2014

Fałszerstwo junty

Nagrania z Giertychem nie pochodzą z sierpnia 2011, jak to ogłoszono publicznie.

Najprawdopodobniej zostały dokonane w ostatnim tygodniu, po 29 czerwca 2014. Oczywiście za wiedzą i zgodą uczestników i według instrukcji scenariusza.  Kolejne odcinki scenariusza mogą być dopisywane co parę dni.

W zależności od potrzeb junta może nagrać kolejne rozmowy i przedstawić je jako nagrane rzekomo miesiące lub lata temu.

Junta fałszuje bez ograniczeń.