czwartek, 10 września 2015

Awangardą członkowie PZPR

Na wszystkich polach awangardą - członkowie partii komunistycznej. Pierwsi w prześladowaniu, pierwsi w ludobójstwie społecznym.Przed VIII Zjazdem PZPR 1980

Żołnierz Wolności 6 lutego 1980
Ze sprawozdania KC PZPR za okres od VII do VIII Zjazdu

Czerysta tysięcy członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej

Walory ideowo-moralne

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

Doskonalenie i wzbogacanie funkcji wychowawczej. "Funkcja wychowawcza" to po prostu likwidacja samodzielnego myślenia i całkowite podporządkowanie klasie panującej, czyli dozorcom.

Duch internacjonalizmu

Wojsko zespolone braterstwem broni z Armią Radziecką
Nauki społeczne były narzędziem PZPR w kształtowaniu "socjalistycznej świadomości społeczeństwa". Znów podkreślane są zadania wychowawcze. Opór niewolników bezwzględnie tępić. Zastraszyć. Sterroryzować do milczenia i całkowitego podporządkowania więziennymi metodami "wychowawczymi".

Dominacja teorii marksistowsko-leninowskiej to nic innego jak pełne podporządkowanie, całkowita kontrola społeczeństwa przez komunistyczną organizację przestępczą.Zdecydowana większość twórców, artystów i działaczy kultury jednoznacznie podporządkowała się PZPR i identyfikowała się z nią. Zlikwidowano tych, którzy chcieli być niezależni.