piątek, 9 listopada 2007

Likwidacja Szpitala Powiatowego w Strzelinie

Telewizja Strzelin 31.10.2007

Bardzo ciekawy przebieg miała XIV sesja Rady Powiatu. Radni podjęli decyzję o likwidacji Szpitala Powiatowego zostawiając w ten sposób pole do działania jego "następcy", spółce "Szpital Powiatowy w stanie likwidacji".

, shockwave-flash@http://telewizjastrzelin.pl/flvplayer.swf?file=http://telewizjastrzelin.pl/flvideo/380.flv&autostart=false&showfsbutton=true" href="http://telewizjastrzelin.pl/flvplayer.swf?file=http://telewizjastrzelin.pl/flvideo/380.flv&autostart=false&showfsbutton=true" id="">


Wcześniej, na stronach internetowych Starostwo strzelińskie informowało:

Celem zasadniczym proponowanych przez władze Powiatu Strzelińskiego zmian jest przekształcenie formy prawnej, w jakiej działa szpital tak, aby stał się spółką prawa handlowego - niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. W ocenie samorządu powiatowego dzięki takiej zmianie osiągnie się szereg wymiernych rezultatów:
· nowy podmiot zostanie uwolniony z zadłużenia SPZOZ, przestaje ponosić bieżące koszty obsługi tego zadłużenia, co pozwala na normalne funkcjonowanie w ramach bieżących przychodów i kosztów, bez obsługi wierzycieli, postępowań komorniczych, itp.
· nowy podmiot działa na zasadach rynkowych, bez konieczności stosowania „drogiego" systemu zamówień publicznych;
· możliwość pozyskania dodatkowych środków pieniężnych poprzez świadczenie komercyjnych usług medycznych i okołomedycznych;
· możliwość pozyskania udziałowców samorządowych, którzy zasililiby kapitał NZOZ
· możliwość prowadzenia elastycznego zarządzania, w tym szybszego reagowania na zmiany na rynku medycznym;
· stworzenie nowej struktury organizacyjnej i zatrudnienia oraz zniesienie w dużej mierze barier restrukturyzacyjnych, które posiada SPZOZ;
· stworzenie elastycznej formy prawnej.

Przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego

Program PO dla służby zdrowia

Wpisał: Dariusz Dopierała

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 - na podstawie strony internetowej PO

(...)

Publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia będą miały równe szanse zawierania umów z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego.

Samorządy zyskają prawo do dysponowania placówkami ochrony zdrowia, których są organem założycielskim. Przekształcimy publiczne placówki ochrony zdrowia w spółki prawa handlowego z wyłącznym lub częściowym udziałem organów założycielskich. Dzięki temu zlikwidujemy ograniczenia dysponowania nimi, dając samorządom prawo dokapitalizowania, dofinansowania, przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej.

Niech decydują o tym gospodarze, czyli społeczności lokalne. W celu wzmocnienia roli organów założycielskich placówek ochrony zdrowia należy precyzyjnie zdefiniować ich możliwości i obowiązki. Zadłużenie szpitali powinno być spłacane przez ich właścicieli. Wprowadzimy zapis, iż organy założycielskie zobowiązane są co rok pokrywać straty wynikające z działalności zakładów opieki zdrowotnej. Zmusi to właścicieli zakładów opieki zdrowotnej do wzmożonego nadzoru nad zarządami szpitali oraz skłoni do podejmowania działań w zakresie restrukturyzacji i przekształceń.

Istotne jest uregulowanie kwestii związanych z majątkiem zakładów opieki zdrowotnej. Należy jak najszybciej przygotować normy prawne umożliwiające wycenę majątku ZOZ na zasadach obowiązujących w sektorze niepublicznym. Obecnie wartość ta jest nieadekwatna do rynkowych cen gruntów, obiektów i sprzętu. Dlatego dziś szpital nie może np. skorzystać z kredytu bankowego, a analizy ekonomiczne jego wartości są niewiarygodne.

O tym, które szpitale (placówki medyczne) przetrwają, czyli jak będzie wyglądać sieć szpitali, zadecydują pacjenci, a nie politycy poprzez arbitralne decyzje administracyjne. Wreszcie pieniądz trafi za pacjentem do wybranego przez niego szpitala.

Dokończymy rozpoczętą w 2005 roku restrukturyzację publicznych placówek ochrony zdrowia, aby efektywnie wykorzystać publiczne pieniądze, które już wydano na restrukturyzację. Stworzymy warunki do uczciwej konkurencji w staraniach o pacjenta. Celem restrukturyzacji jest likwidacja bezpośrednich i pośrednich przyczyn zadłużenia placówek ochrony zdrowia. (...)

Stworzenie ustawy o restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej

Stworzona przez Platformę Obywatelską ustawa o restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej umożliwi przekształcanie się szpitali w spółki prawa handlowego poprzez rynkową wycenę wartości zakładów opieki zdrowotnej, określenie ich realnego zadłużenia, proporcji między aktywami i pasywami. Umożliwi także włączenie w przekształcenia Banku Gospodarstwa Krajowego jako sprzedawcy udziałów szpitala.

Udziały te utworzone będą przez ekspertów banku na podstawie bilansu i wartości majątku. Pozwoli to równocześnie na zachowanie proporcji pomiędzy udziałem w spółce przedstawiciela skarbu państwa i inwestorów prywatnych. Dzięki sprzedaży akcji będzie można spłacić zadłużenie, a włączenie dodatkowych udziałowców zwiększy szanse na lepsze zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. (...)

Fachowcy od zadłużania

Nowości, 25-09-2007

Zadłużenie szpitala przestało wreszcie rosnąć


Małgorzata Chojnicka

Na najbliższą sobotę została zwołana XIII sesja Rady Powiatu w Lipnie (Klient Nasz Pan: woj. kujawsko-pomorskie), podczas której radni ponownie będą głosować w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu dla szpitala.

Już raz taka uchwała została podjęta. Zezwalała ona na poręczenie kredytu do wysokości 28 milionów wraz z odsetkami, ale została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Decyzja ta została podyktowana faktem, iż tak wysoki kredyt mógłby zagrozić bytowi powiatu.

- Dwukrotnie w tej sprawie spotkałem się z prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i myślę, że zdołałem przekonać go do naszych planów odnośnie prowadzonej przez powiat polityki w sprawie lipnowskiego szpitala - mówi Krzysztof Baranowski, starosta lipnowski. - Rozumiem pracowników, którzy mogą zarzucać nam opieszałość, ale robimy wszystko, aby uchronić SP ZOZ przed likwidacją.

Pomimo że sytuacja lipnowskiej lecznicy jest w dalszym ciągu tragiczna, bo dług wynosi ponad 50 milionów złotych, to generowane straty zaczęły maleć od czerwca br. Z udostępnionych dokumentów wynika jasno, że straty na koniec czerwca wynosiły 2 129 549, 24 złote, a już za lipiec była to kwota 1 881 613,07 złote. Konsekwentna polityka finansowa prowadzona przez nowego dyrektora Edwarda Zagórskiego zaczęła przynosić zatem pozytywne rezultaty. Nie wiadomo jednak jak potoczą się dalsze losy samego dyrektora, gdyż do tej pory nie wycofał złożonej dymisji. - W dalszym ciągu nie potrafię zrozumieć, jak można było doprowadzić do tak ogromnego zadłużenia - stwierdza starosta Krzysztof Baranowski. - Musieli być to prawdziwi fachowcy od zadłużania, a obecnemu dyrektorowi po raz pierwszy udało się zmniejszyć dług. Przez lata nie potrafiono rozwiązać tego problemu, a ja dopiero zajmuję się nim od kilku miesięcy. Nie wyobrażam sobie nawet, żeby powiat lipnowski nie miał własnego szpitala, zabezpieczającego opiekę zdrowotną mieszkańcom.

- Decyzji nie podjąłem pod wpływem chwili - mówi Edward Zagórski, dyrektor SP ZOZ w Lipnie. - Chciałbym dokończyć pewien etap, który rozpocząłem, czyli restrukturyzację zadłużeń. Bez niej nikt sobie nie poradzi, a tak zostawię po sobie pewien pozytywny ślad, który doprowadzi do przełomu w kierowanej przeze mnie firmie.

Najbliższe tygodnie będą decydujące dla lipnowskiego szpitala, bo jego dalsze losy zależą od uzyskania kredytu, bez którego nie odzyska on płynności finansowej.

Problemy małych i średnich przedsiębiorstw

Platforma Obywatelska mocno wzięła sobie do serca problemy małych i średnich firm. Nie szczędzono wysiłku, by uradzić jak najlepsze rozwiązania. By żyło się lepiej. Wzięli i pojechali do posłanki Nikomu Nieznanej, aby tam radzić nad gospodarką Tego Kraju.
__________________________________________________________________________________

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

22.11.2006

We wtorek 21 listopada o godz. 11.00 w biurze poselskim posłanki Platformy Obywatelskiej RP Beaty Sawickiej odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli posłanka Beata Sawicka, poseł Bogdan Zdrojewski, poseł Zbigniew Chlebowski - członek sejmowej Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz kandydat na Prezydenta Jeleniej Góry - Marek Obrębalski.

Tematem konferencji była pomoc i zasady wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Po konferencji, w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli posłowie oraz Marek Obrębalski spotkali się z przedstawicielami jeleniogórskiego biznesu.

Beata Sawicka, Bogdan Zdrojewski, Cezary Chlebowski, Jelenia Góra, małe i średnie firmy, ministerstwo gospodarki, Platforma Obywatelska, Marek Obrębalski, lody, nieznana posłanka, Civic Platform, Muzyczne Radio Jelenia Góra, http://www.muzyczneradio.idl.pl/, Beata Sawicka, Grzegorz Schetyna, PO, Platforma Obywatelska, Legnica, biuro poselskie, Klient Nasz Pan, klientnaszpan, http://klientnaszpan.blogspot.com/

A po wyborach Chlebowski już nie chciał być ministrem gospodarki...

Gazeta Wyborcza, 29-10-2007

Obradowali najbardziej zaufani współpracownicy zwani "dworem Tuska": sekretarz generalny partii Grzegorz Schetyna (kandydat na ministra MSWiA), Sławomir Nowak (szef kampanii), Mirosław Drzewiecki (zapewne przyszły minister sportu), Paweł Graś (ma nadzorować służby specjalne) i Zbigniew Chlebowski. Ten ostatni do niedawna był kandydatem na ministra gospodarki. Skoro ten resort ma dostać Pawlak, Chlebowski ma szansę na resort skarbu - uważa gazeta.

Pan obok Sawickiej

Zastanawiam się, czym się kierował admin Salonu 24, niepuszczając zdjęć Sawickiej i Schetyny na stronę główną. Podałem przecież linki, pod którymi można te zdjęcia sobie obejrzeć w witrynie jeleniogórskiej PO.

A kim jest ten pan obok Beaty Sawickiej? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, proszony jest o pilną identyfikację.

Beata Sawicka, Cieplice, Donald Tusk, Jelenia Góra, Marek Obrębalski, wybory samorządowe 2006, Beata Sawicka, Grzegorz Schetyna, PO, Platforma Obywatelska, Legnica, biuro poselskie, Klient Nasz Pan, klientnaszpan, http://klientnaszpan.blogspot.com/

Beata Sawicka, Cieplice, Donald Tusk, Jelenia Góra, Marek Obrębalski, wybory samorządowe 2006, Beata Sawicka, Grzegorz Schetyna, PO, Platforma Obywatelska, Legnica, biuro poselskie, Klient Nasz Pan, klientnaszpan, http://klientnaszpan.blogspot.com/

Media dalej będą karmić masy bzdurami o posłance z trzeciego czy z piątego szeregu? Zakochanej w agencie CBA?

A Salon24? Panie Igorze Janke, co pan na to? Boi się pan pokazania zdjęć Beaty Sawickiej z osobami kierującymi Platformą Obywatelską? Prawdziwa cnota krytyki nie boi się, prawda?

Jest doprawdy bosko. Wolność prasy szaleje. Można dowolną rzecz napisać o Jarosławie Kaczyńskim i wydrukują.

W rocznicę spotkania

10 listopada 2006 Donald Tusk odwiedził Nieznaną Nikomu Beatę Sawicką i udzielił wsparcia Markowi Obrębalskiemu w kampanii na prezydenta Jeleniej Góry.

Na zdjęciach widać jak przemawia i Sawicka i Tusk. Tusk mówił, że rozmawiał z Sawicką jedynie dwukrotnie w Sejmie. O betankach. Po lewej marszałek dolnośląski z PO Andrzej Łoś.

Beata Sawicka, Donald Tusk, Jelenia Góra, Marek Obrębalski, Platforma Obywatelska, wybory 2006, Tusk kłamie, Beata Sawicka, Grzegorz Schetyna, PO, Platforma Obywatelska, Legnica, biuro poselskie, Klient Nasz Pan, klientnaszpan, http://klientnaszpan.blogspot.com

Beata Sawicka, Donald Tusk, Jelenia Góra, Marek Obrębalski, Platforma Obywatelska, wybory 2006, Tusk kłamie, Civic Platform, Donald Tusk is lying about Beata Sawicka, Beata Sawicka, Grzegorz Schetyna, PO, Platforma Obywatelska, Legnica, biuro poselskie, Klient Nasz Pan, klientnaszpan, http://klientnaszpan.blogspot.com

A to widownia, która widziała i słyszała.

Beata Sawicka, Donald Tusk, Jelenia Góra, Marek Obrębalski, Platforma Obywatelska, wybory 2006, Tusk kłamie, Civic Platform, Donald Tusk is lying about Beata Sawicka, Beata Sawicka, Grzegorz Schetyna, PO, Platforma Obywatelska, Legnica, biuro poselskie, Klient Nasz Pan, klientnaszpan, http://klientnaszpan.blogspot.com

Prosimy nie regulować odbiorników. Te wszystkie fotki Beaty Sawickiej z całą wierchuszką Platformy Obywatelskiej dowodzą dobitnie, że nikt jej nie zna i że kompletnie, absolutnie, zupełnie, zupełnie nic nie znaczyła w PO. Żebyście czasem nie pomyśleli.

Nowa siedziba PO w Jeleniej Górze

Z witryny internetowej koła miejskiego Platformy Obywatelskiej w Jeleniej Górze. Platforma dziękuje Beacie Sawickiej. Proszę zwrócić uwagę na to, że biuro Grzegorza Schetyny mieści się w tym samym budynku. A wszystko to dzięki hojności Beaty Sawickiej.

W Legnicy Sawicka i Schetyna mieli wspólne biuro nie tylko w tym samym budynku, ale w tym samym lokalu przez rok.

Schetyna twierdzi, że nie ma z Sawicką nic wspólnego.