piątek, 9 listopada 2007

Likwidacja Szpitala Powiatowego w Strzelinie

Telewizja Strzelin 31.10.2007

Bardzo ciekawy przebieg miała XIV sesja Rady Powiatu. Radni podjęli decyzję o likwidacji Szpitala Powiatowego zostawiając w ten sposób pole do działania jego "następcy", spółce "Szpital Powiatowy w stanie likwidacji".

, shockwave-flash@http://telewizjastrzelin.pl/flvplayer.swf?file=http://telewizjastrzelin.pl/flvideo/380.flv&autostart=false&showfsbutton=true" href="http://telewizjastrzelin.pl/flvplayer.swf?file=http://telewizjastrzelin.pl/flvideo/380.flv&autostart=false&showfsbutton=true" id="">


Wcześniej, na stronach internetowych Starostwo strzelińskie informowało:

Celem zasadniczym proponowanych przez władze Powiatu Strzelińskiego zmian jest przekształcenie formy prawnej, w jakiej działa szpital tak, aby stał się spółką prawa handlowego - niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. W ocenie samorządu powiatowego dzięki takiej zmianie osiągnie się szereg wymiernych rezultatów:
· nowy podmiot zostanie uwolniony z zadłużenia SPZOZ, przestaje ponosić bieżące koszty obsługi tego zadłużenia, co pozwala na normalne funkcjonowanie w ramach bieżących przychodów i kosztów, bez obsługi wierzycieli, postępowań komorniczych, itp.
· nowy podmiot działa na zasadach rynkowych, bez konieczności stosowania „drogiego" systemu zamówień publicznych;
· możliwość pozyskania dodatkowych środków pieniężnych poprzez świadczenie komercyjnych usług medycznych i okołomedycznych;
· możliwość pozyskania udziałowców samorządowych, którzy zasililiby kapitał NZOZ
· możliwość prowadzenia elastycznego zarządzania, w tym szybszego reagowania na zmiany na rynku medycznym;
· stworzenie nowej struktury organizacyjnej i zatrudnienia oraz zniesienie w dużej mierze barier restrukturyzacyjnych, które posiada SPZOZ;
· stworzenie elastycznej formy prawnej.

Brak komentarzy: