czwartek, 17 grudnia 2009

Twarz Tuska 16 grudnia 2009

Keywords: corruption, bribe, corrupt government, destruction of democracy

Korupcja, łapówka, skorumpowany rząd, likwidacja demokracji


Donald Tusk personally, and the government of the Civic Platform and PSL as a whole, is responsible for the destruction of democracy in Poland. His handling of the recent corruption scandal leaves no doubt. The current Prime Minister of Poland, Donald Tusk, is a complete failure. The so-called media are equally to blame for not holding Tusk personally responsible for the corruption of this government. Tusk should resign immediately.

Donald Tusk, premier rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platforma Obywatelska, afera hazardowa, zagrożenie dla demokracji, korpucja, mały Putin, śladami Putina, życiowa klęska tak zwanych elit, little Putin, following Putin's footsteps, democracy in jeopardy, prime minister of Poland, Civic Platform, corruption, corrupt government


corruptie, Korruption, δωροδοκία, corruzione, corrupção, развращение, corrupción

vernietiging van democratie, destruction de démocratie, Zerstörung der Demokratie, καταστροφή της δημοκρατίας, distruzione della democrazia, destruição da democracia, разрушение народовластия, destrucción de la democracia