poniedziałek, 27 października 2014

Funkcjonariusz Fred Rosenberg

Urodził się 7 grudnia 1907 w Lublinie. Zmarł 16 marca 1983.

W 1920 wyjechał z rodziną do Kanady. W Kanadzie przyjął nazwisko Rose. W latach 1920 wyjeżdżał do Związku Sowieckiego jako członek młodzieżowej organizacji komunistycznej Young Communist League. Komisja Royal Commission on Espionage badająca sprawę szpiegostwa Rosenberga na rzecz Związku Sowieckiego stwierdziła w swoim raporcie, że podczas tych podróży musiał zostać przeszkolony w celu wyszukiwania i rekrutacji szpiegów w krajach zachodnich. Jego partnerem w tych podróżach i późniejszym werbunku agentów był Sam Carr, który urodził się na Ukrainie jako Schmil Kogan lub Cohen w 1906 i wyemigrował do Kanady w 1924.

Rose kandydował do parlamentu Kanady z ramienia Communist Party of Canada. Startował w wyborach od 1935, początkowo bez powodzenia. W 1943 zdobył mandat w Montrealu w dzielnicy Cartier jako członek Labour Progressive Party. Partia komunistyczna zmieniła bowiem na początku lat 1940 swą nazwę.

W 1945 został ponownie posłem. We wrześniu tego samego roku Igor Guzenko, szyfrant ambasady Związku Radzieckiego w Ottawie, zgłosił się do władz kanadyjskich z informacjami o siatce szpiegowskiej działającej w Kanadzie. Szefem siatki liczącej ok. dwudziestu szpiegów sowieckich był Fred Rose. Podczas procesu odmówił zeznań. Został skazany na sześć lat więzienia.

Na wolność wyszedł w 1951 po czterech i pół latach odsiadki.

W 1953 wyjechał do Polski. W Polsce przez wiele lat pracował jako redaktor anglojęzycznego magazynu o Polsce komunistycznej Poland przeznaczonego dla czytelników zachodnich.

W 1957 pozbawiono go obywatelstwa kanadyjskiego.

Wątpliwe, by pozostając w Polsce po 1953 wymagano od niego tylko pracy w redakcji pisma Poland i by on sam był z takiej funkcji zadowolony, jeśli wcześniej był tak aktywny zarówno pod względem społecznym, jak i wywiadowczym. Praca redakcyjna była przypuszczalnie przykrywką do pracy wywiadowczej na pełny etat.