piątek, 4 stycznia 2008

Kto pisze wikipedię

Fragmenty objaśnienia do hasła "Law and Justice" w wikipedii. Proszę zwrócić uwagę na proporcje między programem walki z przestępczością i korupcją, któremu poświęcono dwa zdania, a sprawami socjalnymi, zwłaszcza na wątek homoseksualizmu, któremu poświęcono osiem zdań. Można zgadywać, kto o tym pisał w wikipedii i kompletnie odwrócił hierarchię ważności spraw w debacie publicznej i w kampanii wyborczej.

PiS powinien poważniej zająć się treściami propagowanymi na swój temat.

Brak komentarzy: