czwartek, 29 stycznia 2009

Rekrutacja

Wkrótce po rozpoczęciu pisania swojego bloga jesienią 2007 zostałem zaproszony do udziału w przedsięwzięciach prowadzonych przez przebierańców. Proszę zwrócić uwagę na konspiracyjno- militarne słownictwo. Wstęp do bardziej intensywnej inwigilacji. Czas wyborów parlamentarnych 2007 był okresem bardzo intensywnej pracy funkcjonariuszy także w Internecie. Totalitarny system medialny nie byłby szczelny, gdyby Internet pozostawiono bez nadzoru. Stąd gorączkowe próby przejęcia kontroli nad wszelkimi przejawami swobodnego wyrażania opinii przez społeczeństwo (tu w osobie blogera Klient Nasz Pan).