piątek, 18 grudnia 2009

Propaganda komunistyczna 2009

17 grudnia 2009 w portalu dziennik.pl.

Propaganda komunistyczna 2009, 17 grudnia 2009, dziennik.pl


Dziś politruk jest lepiej ucharakteryzowany i lepiej ubrany. Jednak od wielu lat te same chwyty często są powtarzane. Numer z córką Jaruzelskiego jest jak zdarta płyta. Zaczęto go stosować jeszcze przed 1990, także w prasie zagranicznej. To samo z "nieoglądaniem się" na stan wojenny.

The communist propaganda is alive and well. As the old saying goes, the more things change the more they remain the same. We may rephrase it to better suit the present circumstances in Poland:

The more they "change", the more they remain the same.

Im bardziej się "zmieniają", tym bardziej pozostają tacy sami.