niedziela, 12 października 2014

Prowokacja Niezależne Zrzeszenie Studentów

Niezależne Zrzeszenie Studentów, założone w 1980 roku jako zrzeszenie rzekomo niezależne od władz komunistycznych i opozycyjne wobec nich, zostało w rzeczywistości zorganizowane przez władze komunistyczne i pozostawało pod ich całkowitą kontrolą.