środa, 10 lutego 2016

List do Jarosława Kaczyńskiego z 27 marca 2013

Oto treść listu wysłanego przeze mnie pocztą kurierską do Jarosława Kaczyńskiego 27 marca 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lech Borkowski
[...]
Dr Jarosław Kaczyński
ul. Nowogrodzka 46/48
02-018 Warszawa

Zielona Góra, 27 marca 2013
Szanowny Panie Premierze,

Wczoraj złożyłem zeznania w Komisariacie Policji I w Zielonej Górze przy [adres]. Zeznania dotyczyły informacji o groźbie pozbawienia życia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przekazanej przeze mnie faksem skierowanym do prokuratora generalnego w dniu 21 lutego 2013.

W czasie zeznań przekazałem informacje dotyczące wspomnianej groźby (załącznik 2). Przekazałem także kopie moich e-maili powiadamiających o opublikowaniu groźby (załączniki 3-8). Zeznałem także, że
  • w lipcu 2008 poinformowałem oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zielonej Górze o opublikowanej groźbie. Pokazałem mu tekst groźby i poinformowałem, gdzie ta groźba została opublikowana,
  • Wiosną 2009 poinformowałem o groźbie pana posła [imię i nazwisko] w czasie rozmowy w jego biurze poselskim w Zielonej Górze.
Poprosiłem o załączenie do zeznań kopii dwóch wiadomości z forum dyskusyjnego w witrynie pis.org.pl (załączniki 9 i 10). Moim zdaniem zarówno te wiadomości, jak i groźba z 2 czerwca 2008 świadczą o tym, że forum pis.org.pl pozostawało pod kontrolą osób głęboko nieprzychylnych Lechowi i Jarosławowi Kaczyńskim, a opublikowaną groźbę należy traktować jak najbardziej poważnie.

Proszę także, jeśli to możliwe, o przekazanie mojego listu i załączników Pani Marcie Kaczyńskiej.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Lech Borkowski

Załączniki:
1. Wezwanie do złożenia zeznań
2. Kopia groźby pozbawienia życia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w takiej postaci, w jakiej widniała na ekranie komputera w przeglądarce internetowej
3. Kopia e-maila wysłanego 19 lipca 2008 na adres Biura Ochrony Rządu.
4. Kopia e-maila wysłanego 19 lipca 2008 na adres Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
5. Kopia e-maila wysłanego 30 czerwca 2011 na adres asystent@antonimacierewicz.pl
6. Kopia e-maila wysłanego 22 września 2011 na adres asystent@antonimacierewicz.pl
7. Kopia e-maila wysłanego 22 września 2011 na adres Jaroslaw.Kaczynski@sejm.pl
8. Kopia e-maila wysłanego 23 września 2011 do agencji Associated Press
9. Kopia wiadomości opublikowanej 29 czerwca 2008 przez użytkownika Med na forum dyskusyjnym pis.org.pl

10. Kopia wiadomości opublikowanej 10 lipca 2008 przez użytkownika DonekvonDanzing na forum dyskusyjnym pis.org.pl