sobota, 26 marca 2016

O komunistycznym wychowaniu ludzi pracy

17 sierpnia 1974 Trybuna Ludu, naczelny organ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, powiadomiła czytelników o książce Breżniewa "O komunistycznym wychowaniu ludzi pracy", wydanej właśnie w Związku Radzieckim.

Komuniści polscy nie pozostali w tyle. 26 czerwca 1974 ogłoszono w Sejmie Kodeks Pracy, który obowiązuje do dziś. Służy on właśnie komunistycznemu wychowaniu ludzi pracy. Jest narzędziem znęcania się nad jednostkami niezależnymi.

Użyłem słowa "ogłoszono", a nie "uchwalono", ponieważ słowo "uchwała" odnosi się do parlamentu, a Sejm PRL oczywiście parlamentem nie był.