wtorek, 7 czerwca 2016

NKWD ma swoich następców w Polsce

25 kwietnia 2016

Jesienią 2015 zostaliśmy oboje równocześnie pozbawieni pracy z powodów politycznych po wielu latach prześladowań i różnego rodzaju prowokacji. Dra hab. LSB wyrzucono z pracy na Uniwersytecie w Poznaniu, a MG – z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze. Zastosowano metody typowo komunistyczne.

Po powrocie LSB do Polski po uzyskaniu doktoratu z fizyki na University of Florida nieustannie poniżano go i uniemożliwiano normalną pracę zgodnie z jego wykształceniem i kwalifikacjami. Przyczyną prześladowań jest postawa jego rodziców skazanych w 1945  i 1949 roku przez trybunał wojenny NKWD na długoletnie więzienie w obozie koncentracyjnym. LSB jest dumny z postawy swoich rodziców, był zawsze przeciwny dyktaturze komunistycznej i nie uznawał dla niej żadnego wytłumaczenia. W państwie, w którym nadal obowiązuje prawo komunistyczne, jak i komunistyczne metody fałszowania rzeczywistości, jego funkcjonariusze wszelkimi sposobami usiłują blokować i sabotować pracę i inne aspekty życia prześladowanych.

Środowiska nauki i kultury decydują o obliczu państwa. Prześladowanie jego przedstawicieli sprzeciwiających się fałszowaniu historii i dzisiejszej rzeczywistości dobitnie świadczy o przestępczym charakterze państwa. W działalności tej biorą czynny udział policja i prokuratura. Tak było wcześniej, tak jest i teraz. Polska nie jest ani państwem wolnym, ani suwerennym. Jej narracja publiczna pozostaje służebna wobec Rosji, następczyni Związku Radzieckiego. Metody, które zastosowano przeciwko nam, zostały wytworzone przez funkcjonariuszy komunistycznych.

NKWD ma w Polsce swoich następców. Nie przypadkiem obowiązuje nadal komunistyczny Kodeks Pracy z 1974 roku. Jego wprowadzenie miało na celu usprawnienie procederu mordu społecznego.

Dzisiejsza metodologia fałszowania postępowania prokuratorskiego w Polsce jest wzorowana na metodologii sowieckiej. Jak wynika ze zgromadzonego przez nas materiału, jest to rutynowa metoda stosowana także przez funkcjonariuszy ministerstw, uniwersytetów, szkół i innych instytucji publicznych.

Represje wobec LSB nie ustały po 1990 roku, a represje wobec MG rozpoczęły się wkrótce po zawarciu małżeństwa z LSB w 1997 roku.