sobota, 13 sierpnia 2016

Każdy pracownik agentem służb bezpieczeństwa

Inwigilacja stała się obowiązkiem każdego obywatela. Podczas obchodów dwudziestej rocznicy założenia Czeka-GPU-NKVD w swoim wystąpieniu w Teatrze Bolshoi Mikoian powiedział "Każdy pracownik naszego kraju musi być także agentem służb bezpieczeństwa". Prokurator generalny Vyshinskii wychwalał w 1937 "Miliony ludzi pomogły nam w naszej pracy!"

Studenci wzięli sobie do serca instrukcje NKVD, obszernie donosząc na swoich kolegów. [...]

Obserwujący i inwigilujący byli jednocześnie obserwowani i inwigilowani przez swoje otoczenie. Propagandyści jasno wytłumaczyli nowe reguły: "Każdy komunista musi obserwować innego komunistę, jego przeszłość i jego teraźniejszość". Powiązania rodzinne, zainteresowania, przyzwyczajenia - wszystkie informacje były ważne.

Igal Halfin
Stalinist Confessions. Messianism and Terror at the Lengingrad Communist University
University of Pittsburgh Press, 2009