niedziela, 18 listopada 2007

Beata Sawicka. Zapytanie nr 1112

Pani Sawicka dzielnie sobie poczyna w Sejmie. Chce, by premier się tłumaczył z paragrafów Trybunału Konstytucyjnego dotyczących odwołania przewodniczącego Rady Służby Publicznej, Marka Rockiego, senatora PO. Żeby z tym wystąpić, wypada mieć poparcie zarządu swojej partii.

Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Rocki to profesor SGH, były rektor tej uczelni. Ważna osoba. Z Rockim też zapewne o tym rozmawiała, bo to gadatliwa kobieta jest i wpychalska. Zapewne z kimś konsultowała wystąpienie. Takich rzeczy nie robi się w próżni.

Sawicka była członkiem Rady Służby Publicznej (wymiennie nazywanej też chyba Cywilną). Ktoś musiał ją do tej funkcji rekomendować.

Nawiasem mówiąc, senator Rocki popierał prywatyzację szpitali.
________________________________________________________________________________
Zapytanie nr 1112

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie odwołania prof. Marka Rockiego z funkcji przewodniczącego Rady Służby Cywilnej

Szanowny Panie Premierze! 26 kwietnia 2006 r. Prezes Rady Ministrów odwołał Pana Profesora Marka Rockiego z funkcji Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej. Co do politycznych motywów tej decyzji wypowiedział się nie tylko Rzecznik Prasowy Rządu w imieniu Prezesa Rady Ministrów, ale także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej dał wyraz na specjalnej konferencji prasowej swojemu zaniepokojeniu tym wydarzeniem, które wpisuje się w działania rządzącej partii prowadzące do unicestwienia dotychczasowych wysiłków budowania profesjonalnej i neutralnej politycznie służby cywilnej.

Odwołanie Pana Profesora Rockiego z funkcji Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej, oprócz wspomnianego kontekstu politycznego, wiąże się również z prawdopodobnym naruszeniem przepisów ustawy o służbie cywilnej, które nie przyznają Prezesowi Rady Ministrów takiej kompetencji. Trzeba w tym kontekście przypomnieć uchwałę Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r. Sygn. akt W. 7/94, w której Trybunał stwierdził, że art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) stanowiący, iż ˝Przewodniczącego Krajowej Rady powołuje Prezydent z grona członków Rady˝, nie może być rozumiany jako dający uprawnienie do odwołania Przewodniczącego Rady z tego stanowiska. Opróżnienie stanowiska Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji następuje wskutek ustania jego członkostwa w składzie Krajowej Rady w przypadkach i trybie określonych w ustawie o radiofonii i telewizji.

W kontekście tej uchwały Trybunału zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zdaniem Prezesa Rady Ministrów odwołanie Pana Profesora Marka Rockiego z funkcji Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej było zgodne z prawem?

2. Czy przed odwołaniem Pana Profesora Marka Rockiego z funkcji Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej dokonano analizy stanu prawnego, a jeżeli tak, to czy w tej analizie wzięto pod uwagę wskazaną wyżej uchwałę Trybunału Konstytucyjnego?

Z poważaniem
Poseł Beata Dorota Sawicka
Warszawa, dnia 11 maja 2006 r.

Brak komentarzy: