niedziela, 18 listopada 2007

Sawicka: koniec z ochroną szpitali przed egzekucją komorniczą

5 kadencja, 33 posiedzenie, 2 dzień (25.01.2007)
12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących.
Poseł Beata Dorota Sawicka:

Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zgodnie z ostatnim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego szpitale nie będą chronione przed egzekucją komorniczą. Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem za niezgodny z konstytucją zapis Kodeksu cywilnego, który częściowo chronił od zajęć komorniczych publiczne środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, trafiające do tej pory do szpitali. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis narusza swobodę działalności gospodarczej poprzez ograniczanie swobodnej konkurencji, wierzytelności od państwowych instytucji są bardziej uprzywilejowane i chronione przed egzekucją. Zapis nie jest też zgodny z zasadą równości wobec prawa, ponieważ w postępowaniu egzekucyjnym chroni państwowe instytucje spośród innych dłużników. Zdaniem Trybunału różnicowana jest też ochrona praw majątkowych dłużników ze względu na ich status. Przepis Kodeksu cywilnego, który chronił szpitale, pieniądze przeznaczone na leczenie chorych, został uznany za niezgodny z konstytucją. Teraz wszystkie szpitale, które mają długi, mogą z dnia na dzień zostać bez żadnych środków na leczenie pacjentów.
W związku z tym orzeczeniem pod dużym znakiem zapytania stanęło dalsze funkcjonowanie wielu szpitali, na przykład Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, zadłużonego na przeszło 140 mln zł. Równocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia, prowadząc niezrozumiałą gospodarkę finansową, nie przekazuje placówkom opieki zdrowotnej środków pieniężnych za tzw. nadwykonania świadczonych usług, równocześnie wykazując przykładowo w jednym z województw, o którym zaraz będziemy mówić, oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.

W związku z powyższym pragnę zadać panu ministrowi następujące pytania. Jakie jest zadłużenie opieki zdrowotnej w skali całego kraju? Jakie bieżące działania ma zamiar podjąć ministerstwo, aby zapobiec likwidacji zakładów opieki zdrowotnej, likwidacji, w przypadku której całość wierzytelności musi pokryć właściciel, czyli samorząd albo Skarb Państwa? Jakie długoterminowe działania ma zamiar podjąć ministerstwo w odniesieniu do zadłużonych placówek służby zdrowia, takich właśnie, jak wymieniałam, na przykład Szpital Wojewódzki w Legnicy? Dziękuję.

Brak komentarzy: