niedziela, 29 marca 2009

Zagłuszanie w Internecie

W PRL władze komunistyczne zagłuszały audycje radiowe docierające z wolnego świata. Minęło trochę czasu, a zagłuszanie nadal jest wykonywane, tyle że nie na falach radiowych, a w Internecie.

Zagłuszarki, klient nasz pan, Salon24, Adam Michnik, Gazeta Wyborcza

Dziś odpowiednikiem fal radiowych z drugiej połowy dwudziestego wieku jest Internet, a zwłaszcza wyszukiwarki internetowe i portale społecznościowe.