niedziela, 8 listopada 2009

Funkcjonariusz Ziemkiewicz utrwala kłamstwa

Utrwalanie kłamstw poprzez wielokrotne powtarzanie

Utrwalanie kłamstw polega m.in. na powtarzaniu ich w mediach. Kłamstwo popełnione w czytelny i jawny sposób przez ludzi z rządu Tuska zostało nagłośnione w radio, tv, gazetach z Gazetą Wyborczą na czele. W zamieszczonym niżej fragmencie artykułu Ziemkiewicz z Rzeczpospolitej utrwala to oszustwo, powtarzając jego główne elementy. Skąd się wzięło to kłamstwo o rzekomej kłótni Boni z Piterą, napisałem już w poprzednich wpisach.

Przytoczony fragment ma zerową wartość informacyjną, bo nie pojawia się w nim żaden nowy szczegół. Tekst został napisany właśnie w celu utrwalenia kłamstwa.

Rafał Ziemkiewicz, Rzeczpospolita, 4 listopada 2009