piątek, 1 lipca 2011

Pogróżki

Niedawno otrzymałem SMS z pogróżkami.