wtorek, 25 marca 2014

Demo konstytucji

Konstytucja tak zwanej Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona w 1997 nie jest wersją pełną. Jest to jedynie wersja demonstracyjna o bardzo ograniczonej funkcjonalności. Została uchwalona nie w celu ustanowienia prawa, a jedynie w celu stworzenia wrażenia, że prawo zostało ustanowione. Jest bowiem rzeczą oczywistą ponad wszelką wątpliwość, że suwerenem na obszarze tak zwanej Polski jest junta, a rzeczywiste reguły postępowania junty (nie mylić z regułami prawnymi) pozostają starannie ukryte.