sobota, 5 września 2015

Odezwa funkcjonariuszy z Caritas

Żołnierz Wolności, 7 lipca 1983
Odezwa Zrzeszenia Katolików "Caritas"
Uczestnicy walnego zjazdu Zrzeszenia Katolików "Caritas", obradującego 30 czerwca br. w Warszawie przesłali na ręce prezesa Rady Ministrów, gen. [...] odezwę następującej treści:
Uczestnicy okolicznościowego spotkania z okazji VI Walnego Zjazdu Zrzeszenia Katolików "Caritas", duchowni i świeccy działacze Zrzeszenia pragną przesłać na ręce Pana Premiera - dla niego osobiście i dla rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - wyrazy głębokiego szacunku za wysiłki podejmowane na rzecz wyprowadzenia kraju z kryzysu, dla budowania zgody narodowej i współdziałania wszystkich patriotów w dziele kształtowania lepszych perspektyw ojczystego domu. Pragniemy także Panie Generale, wyrazić słowa najwyższego uznania dla wszystkich, którzy w chwilach krytycznych dla naszego narodu stanęli na straży państwa oraz poszanowania spokoju społecznego, podejmując jednocześnie wielki trud porządkowania [w oryginale było: "posządkowania"] nieładu, jaki zapanował na różnych szczeblach administracji.
Duchowni i świeccy działacze Zrzeszenia Katolików "Caritas" chcą jednocześnie przekazać, w imieniu całego naszego środowiska słowa zapewnienia, że nie ustajemy i nie będziemy ustawać w swej pracy. Idea miłości bliźniego inspirująca naszą działalność, angażuje nas zarówno w bezpośrednią pomoc świadczoną na rzecz najbardziej nieszczęśliwych, jak i w służbie na niwie społecznej, nad moralnym kształtowaniem środowisk wierzących, kształtowaniem cnót obywatelskich i zaangażowanej postawy.