środa, 2 września 2015

Dzietność członków Senatu 2015

Copyright @ 2015 LSB
All rights reserved

Oto liczba dzieci wśród senatorów, aktualnych członków Senatu RP.

8 senatorów nie ma dzieci
16 senatorów ma 1 dziecko
40 senatorów ma 2 dzieci
21 senatorów ma 3 dzieci
5 senatorów ma 4 dzieci
8 senatorów ma 5 dzieci
1 senator ma 8 dzieci

Średnia liczba dzieci przypadających na senatora wynosi 2.27.
Średnia liczba dzieci przypadająca na rodzinę w Polsce wynosi 1.41.

Warto zauważyć pozytywną korelację wysokiej dzietności z uczestnictwem w tak zwanej "opozycji demokratycznej" bądź w Solidarności przed rokiem 1990. Dane nie potwierdzają hipotezy o represjach dyktatury komunistycznej względem członków "opozycji demokratycznej". Rzekome represje nie przeszkodziły w powiększaniu rodziny. Należałoby się raczej spodziewać korelacji odwrotnej: uczestnictwo w działalności "opozycyjnej" względem dyktatury i stres z tym związany oraz represje władz skutkowałyby mniejszą od przeciętnej liczbą dzieci.

Przodownikiem w tej dziedzinie jest elektryk pierwszy przewodniczący Solidarności, mający ośmioro dzieci, który jednak nie jest członkiem Senatu. Niedawny prezydent, także jakoby działający w "opozycji" do władz PRL, ma pięcioro dzieci. Życie w PRL było uciążliwe pod wieloma względami. Gdyby do tego dodać represje, należałoby raczej spodziewać się dzietności poniżej przeciętnej wśród uczestników "opozycji".

Odsetek rodzin wielodzietnych w Polsce, definiowanych jako posiadające co najmniej troje dzieci, wynosi 17 procent. Wśród członków Senatu odsetek ten wynosi 35 procent, czyli dwa razy więcej. Dzieci z rodzin wielodzietnych stanowią 33 % ogółu dzieci w Polsce. Tymczasem w Senacie dzieci z rodzin wielodzietnych stanowią ok. 58 % ogółu dzieci posiadanych przez senatorów.

Dane dla poszczególnych senatorów według kolejności alfabetycznej:

5
2
2
3
2
1
1
1
2
1
2
3
2
2
2
2
0
3
3
5
2
2
0
3
2
2
2
1
2
3
3 działacz Solidarności
6
4
3
2
0
2
3 działacz tzw. "opozycji demokratycznej"
1
2
0
3
2
3
2
4
5
0
5 działacz tzw. "opozycji demokratycznej"
1
5 był w Solidarności
2
2
4 były członek NZS
1
2
2
2
2
5 działacz tzw. "opozycji demokratycznej"
8
1
2
3
2
3
2
4
0
1
3
1
1
5 działacz tzw. "opozycji demokratycznej"
?
2
2
2
3
3
4
2
0
2
1
2
3
2
1
1
2
4
2
1
0
3