piątek, 18 września 2015

Wojskowe obchody rocznicy urodzin Lenina

Lenin i Polska, rocznica urodzin Lenina


W rocznicę urodzin Lenina Warszawski Okręg Wojskowy tradycyjnie organizował "Dni Leninowskie". Zwykle rozpoczynano ich obchody w Krakowie i w Poroninie, ponieważ tam mieszkał Lenin podczas pobytu w Polsce. W uroczystościach 110 rocznicy w 1980 roku udział wzięły: aktyw Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, członkowie Komsomołu z Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej i aktyw ZSMP 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej.

Był tam zastępca dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego do spraw politycznych gen. brygady dr Jan Socha, sekretarz Komitetu PZPR WOW płk mgr Aleksander Murynowicz, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZSMP, przewodniczący Rady Młodzieżowej LWP ppłk mgr Michał Izdebski. Obecny był także przedstawiciel Zarządu Politycznego Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej kpt. Jurij Abrosimow (Yuri Abrosimov wg transkrypcji używanej w języku angielskim). Prócz tego udział wzięli przedstawiciele Rad Młodzieżowych okręgów wojskowych, rodzajów sił zbrojnych i uczelni wojskowych.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie pod pomnikiem Lenina w Poroninie legitymacji kandydackich PZPR wyróżniającym się słuchaczom uczelni wojskowych (Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych) i żołnierzom zasadniczej służby wojskowej.