czwartek, 17 września 2015

Ludobójstwo komunistyczne i jego kontynuacja

Janusz Kusociński, ur. 1907, zm. 1940, był polskim sportowcem. Specjalizował się w biegach długodystansowych. Na olimpiadzie w Los Angeles w 1932 roku zdobył złoty medal w biegu na 10 km.

Po wybuchu wojny brał udział w walkach w obronie Warszawy. W czasie walk był dwukrotnie ranny. Był członkiem podziemnej Organizacji Wojskowej "Wilki". Była to chyba pierwsza podziemna organizacja wojskowa w okupowanej Polsce. Powstawała we wrześniu i październiku 1939. Jej przywódcą był Jerzy Rylski-Brückner. W wyniku denuncjacji Kusociński został aresztowany przez niemieckie Gestapo i osadzony w więzieniu, gdzie był torturowany. Zginął rozstrzelany 21 czerwca 1940 w pobliżu Palmir w Puszczy Kampinoskiej.

W 1954 zaczęto organizować w Warszawie zawody lekkoatletyczne pod nazwą Memoriał Janusza Kusocińskiego. Zawody odbywały się w czerwcu i miały upamiętniać sportowca i jego patriotyczną postawę. Od 2011 memoriał rozgrywany jest w Szczecinie. Wyprowadzenie Memoriału Janusza Kusocińskiego ze stolicy Polski do miejsca, w którym chyba nigdy nie był i z którym nie był związany jest przejawem systematycznej polityki likwidowania historii i pamięci w Polsce. Zamiast Memoriału Kusocińskiego jest rozgrywany w Warszawie od 2011 roku Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Likwidacja pamięci i fałszowanie historii odbywa się w Polsce stopniowo, ale nieustannie. Proces fałszowania nigdy nie został zahamowany. W najprostszym ujęciu polega on na utrudnianiu dostępu do informacji, fałszowaniu informacji, fałszowaniu zawartości archiwów, fałszowaniu tożsamości.

W fałszowaniu historii biorą udział także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Instytut Pamięci Narodowej, Centralne Archiwum Wojskowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Całe państwo pozostaje bowiem pod drobiazgową kontrolą tej samej organizacji przestępczej nieprzerwanie od 1944. Pamiętajmy, że dyktatura komunistyczna była oparta na dwóch nogach: jawnie komunistycznej i wspierającej ją gorliwie, służalczej części "bezpartyjnych". W 1989-90 odegrano komedię przejęcia władzy przez "bezpartyjnych".

Mienie prywatne zagrabione przez komunistów po II wojnie światowej w ogromnej większości nie zostało zwrócone prawowitym właścicielom i ich spadkobiercom. Symbolami tej polityki są fabryka czekolady rodziny Wedlów w Warszawie i pensjonat Patria w Krynicy należący do Jana Kiepury.

Codziennie o godzinie 7:30 wieczorem program "informacyjny" Wiadomości głównego kanału telewizji publicznej TVP 1 otwiera animacja komputerowa, której głównym elementem jest symbol komunistycznego ludobójstwa: wieża z zegarem wybudowana w centrum Warszawy z rozkazu Stalina.