poniedziałek, 21 września 2015

Chór Armii Czerwonej w Polsce

Co roku przez wiele lat przyjeżdżał do Polski chór Armii Czerwonej Związku Radzieckiego. Chór Aleksandrowa. Zapraszanie na regularne występy reprezentantów armii odpowiedzialnej za ludobójstwo nie jest normalne.

13 września wysłałem do organizatorów trasy w Polsce, agencji EAR, następujący email:

Sent: Saturday, September 13, 2014 12:30 AM
To: ear@ear.com.pl
Cc: dwz@mkidn.gov.pl; listy@prezydent.pl; kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl
Subject: Trasa Chóru Aleksandrowa w 2014

Szanowni Państwo,

chciałbym się dowiedzieć, czy wzorem lat ubiegłych Chór Aleksandrowa będzie odbywał tournee po Polsce z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej, czyli w pierwszej połowie listopada?

Czy Chór ma w repertuarze piosenki więźniów sowieckich obozów koncentracyjnych? Moi rodzice spędzili w tych obozach łącznie 17 lat i chętnie zapoznałbym się z wytworami kultury obozowej.

Byłbym wdzięczny za przesłanie informacji o trasie koncertowej Chóru w roku 2014.

Z poważaniem,
[...]
22 września 2014 otrzymałem wprawdzie wiadomość od agencji EAR organizującej trasę chóru, ale nie zawierała ona właściwie żadnej treści. Kiedy ponownie zajrzałem do witryny ear.com.pl, okazało się, że trasę chóru w Polsce odwołano, nie podając przyczyny. Agencja EAR specjalizuje się w organizacji imprez rosyjskich w Polsce.

Na listopad i grudzień 2015 planowane są jednak kolejne występy chóru w Polsce.